‘Ouders waarderen deze groepsbijeenkomsten enorm’

Consultatiebureau Zwolle Noord van GGD IJsselland startte ruim een jaar geleden met CenteringOuderschap – groepsgewijze jeugdgezondheidszorg. Jeugdverpleegkundige Wietske van der Lingen is enthousiast: “Je ziet wat het brengt. Als het aan mij ligt, gaan wij hiermee in onze regio door.”

“Een CenteringOuderschap-groep bestaat uit zes tot acht ouders met hun kind. De kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd. In totaal zijn er acht bijeenkomsten: vanaf 4 tot 8 weken na de geboorte tot de kinderen een leeftijd van 14 maanden hebben. Steeds weer horen we van ouders: het is fijn om de ervaringen van andere ouders te horen en ze met elkaar te kunnen delen. Om samen te lachen, maar ook: de lastige dingen met elkaar te kunnen bespreken. Mensen kijken ernaar uit. Er ontstaan contacten, ook buiten de bijeenkomsten om.”

Om JGZ-organisaties op weg te helpen met de implementatie van CenteringOuderschap publiceren wij vanuit Stichting Centering Nederland spoedig een handreiking, die alle expertise bundelt. Wil je deze handreiking ontvangen? Stuur een mail naar info@centeringzorg.nl 

Koplopers in Zwolle

“In het voorjaar van 2021 volgden wij met vier mensen van twee consultatiebureaus in Zwolle (Noord en West) de tweedaagse Centering-training. En in oktober 2021 zijn mijn collega en ik gestart op ons bureau in Noord. Wij hebben inmiddels 2 groepen helemaal afgerond. En er lopen er nog 2. Inmiddels hebben nog negen collega’s de training gevolgd, waardoor er bij elke locatie in Zwolle nu 3 Centering-getrainde jeugdverpleegkundigen zijn. Het consultatiebureau in Zwolle West is nu ook gestart en het bureau in Zuid start binnenkort. Ons doel is dat elke ouder in Zwolle in 2023 voor groepszorg kan kiezen. Onze manager gelooft in de werkwijze en maakt zich er hard voor.”

“Bij individuele consulten zie je de kinderen gewoonlijk met grote tussenpozen. Nu zien wij ze veel vaker in het eerste jaar en maken we ze tijdens de bijeenkomsten ook langer mee. Ook is er veel meer tijd om op thema’s in te gaan die ouders belangrijk vinden.”

Een centering-groep begeleiden

“Tijdens de Centering-training leer je hoe je een groep begeleidt. In het begin was dat wel spannend, maar het gaat steeds natuurlijker. Inmiddels ben ik meer thuis in de bijeenkomsten en in het omgaan met een groep. Het is gewoon heel leuk om te doen, want je ziet wat het brengt. Je kunt meer uitwisselen, elkaar steunen. Er is meer tijd en je kunt dieper op issues ingaan dan in een individueel gesprek. Neem de moeder die er heel erg tegenop zag om haar kindje naar de opvang te brengen. In een individueel consult is er niet veel ruimte om daarop in te gaan. Maar in de groep reageren ouders op elkaar:‘Dat had ik ook, ik heb dat zo gedaan.’ Een andere moeder vertelde bijvoorbeeld dat ze bij haar eerste kind een extra gesprek had met de kinderopvang over het laten wennen. Zulke tips van een andere moeder hebben veel meer effect dan van mij als professional.”

Ouders in hun kracht

“De een heeft dit gelezen, de ander weet weer dat… Als groepsbegeleider begeleid ik de uitwisseling hierover, zodat iedereen aan bod komt en ouders samen tot een afweging komen. Dit brengt veel meer gelijkwaardigheid. Je kunt ouders in zo’n groep meer in hun kracht zetten. De werkwijze vraagt wel wat anders dan je als professional gewend was. Je bewaakt het groepsproces, zorgt ervoor dat iedereen meedoet en meedenkt, en vat samen wat er besproken is. Je geeft niet zelf adviezen, maar laat ouders daarmee komen. Als ik een vraag krijg van iemand, dan vraag ik de groep: wie weet hier meer over? Heb je er wel eens iets over gehoord of gelezen, wil je dat delen? Uiteindelijk komen alle inzichten en gezichtspunten vanzelf voorbij. Soms hoor je dingen die je als professional minder wenselijk vindt. Maar ook dan is er altijd wel een ouder die een ander geluid laat horen.”

“De werkwijze vraagt wel wat anders dan je als professional gewend was. Je bewaakt het groepsproces, zorgt ervoor dat iedereen meedoet en meedenkt, en vat samen wat er besproken is. Je geeft niet zelf adviezen, maar laat ouders daarmee komen.

Partners haken ook aan

“Stellen bepalen zelf wie er naar de bijeenkomsten komt. Beide ouders zijn welkom, maar we willen in elk geval één vast gezicht in de groep. Tijdens de eerste bijeenkomsten maken we samen groepsafspraken, dan bespreken we wie er komt. Er was een vader die alle bijeenkomsten bijwoonde met zijn kind. In de derde groep doet een aantal echtparen steevast samen mee. In de vijfde groep is er weer een vader die er altijd is, terwijl zijn vrouw aanhaakt wanneer dit uitkomt.”

Onderlinge betrokkenheid

“De moeder die er zo tegenop zag om haar kind naar de kinderopvang te laten gaan, vond echt steun bij de groep. Die onderlinge betrokkenheid en support zie je op zoveel manieren. Even de maxi-cosi optillen voor de groepsgenoot die lichamelijk beperkt is sinds de bevalling… Of als een kindje veel huilt, vragen ouders elkaar onderling: hoe gaat het met je, trek je dit nog? De volgende keer komen ze erop terug.”

Deelnemers werven

“De tweede groep was zo vol. De derde groep is een maandje uitgesteld. De vierde groep ging weer oké. We nemen nu iets meer tijd voor de werving. We werven nu continu voor een nieuwe groep en we nemen een speling van zes weken leeftijdsverschil bij de kinderen. Bij het intakebezoek twee weken na de geboorte brengen we het ter sprake. Ook noemen we Centering bij de prenatale voorlichting die we samen met de verloskundige en de kraamzorg geven. We hingen ook posters op bij de verloskundigen en in onze wachtkamer. Ook willen we  aansluiten bij de Centering-groepen bij de verloskundigen in onze regio. Soms vragen mensen ernaar omdat ze het op onze site gezien hebben. Ik denk dat dit steeds vaker zal gebeuren nu Centering bekender wordt.”

Van pilot naar vaste zorg

“Wij zitten nog in een pilotfase. Gemeente Zwolle beslist of we ermee doorgaan. Als het aan mij ligt, doen we dat zeker!”

Meer informatie over CenteringOuderschap

Informatie voor JGZ-organisaties die starten 

Bericht delen: