U kunt onze algemene voorwaarden hier in PDF downloaden:

Algemene Voorwaarden Stichting Centering Nederland (juni 2021)

Meer informatie prijs trainingen

Met ingang van 2023 hebben wij de prijs voor het implementatietraject Centering (tweedaagse training + 3 x bijwonen van (online)intervisie*) verhoogd tot een prijs van € 750,-. Dit hebben we moeten doen vanwege inflatie correctie en algehele prijsstijgingen van o.a. het doorontwikkelen van nieuw materiaal, verhoogde druk- en papierkosten, verhoging kosten advies en ondersteuning. Wij zijn nog steeds een organisatie zonder winstoogmerk.

* Met ingang van september 2023 zullen de intervisiebijeenkomsten niet langer deel uitmaken van het implementatietraject.  Het bijwonen van 3 (online)intervisiebijeenkomsten blijft echter verplicht voor het behalen van het Centeringcertificaat. Voor intervisie gaat een tarief van € 50,- per bijeenkomst p.p. gelden. Deelnemers die de Centeringtraining hebben gevolgd tussen 1 januari 2021 en 31 juli 2023 behouden het recht op 3 x gratis intervisie. Deelnemers die de 2-daagse training vóór januari 2021 hebben gevolgd, kunnen uiteraard nog altijd deelnemen aan de intervisies, maar deze worden apart in rekening gebracht.