U kunt onze algemene voorwaarden hier in PDF downloaden:

Algemene Voorwaarden Stichting Centering Nederland (juli 2024)

Materialen niet langer vrijgesteld van btw

Helaas is met ingang van Q3 2024 de verkoop van  materialen in onze webshop niet langer vrijgesteld van btw. Dit betekent dat wij vanaf 1 juli a.s. btw moeten rekenen over de producten in de webwinkel. Met uitzondering van de zwangerschapsboekjes en de ouderboekjes bedraagt de btw 21 %. Zwangerschapsboekjes en Ouderboekjes vallen onder het 9% btw tarief. Onze trainingen en intervisies blijven vrijgesteld van btw.

Meer informatie prijs trainingen

Sinds september 2023 maken de intervisiebijeenkomsten niet langer deel uit van het implementatietraject (tweedaagse training+3 x intervisie voor één prijs).  Het bijwonen van 3 (online)intervisiebijeenkomsten blijft echter verplicht voor het behalen van het Centeringcertificaat. Voor intervisie geldt een tarief van € 50,- per bijeenkomst. Deelnemers die de Centeringtraining hebben gevolgd tussen 1 januari 2021 en 31 juli 2023 behouden het recht op 3 x gratis intervisie. Deelnemers die de 2-daagse training vóór januari 2021 hebben gevolgd, of na 31 juli 2023 kunnen uiteraard nog altijd deelnemen aan de intervisies, maar deze worden apart in rekening gebracht.