Haal de vaders erbij

De verloskundige zorg richt zich vooral op aanstaande moeders, in plaats van op moeders en vaders als co-ouders. Tegelijk koesteren we als ideaal, dat vaders betrokken zijn bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. En dat ouders hun taken en verantwoordelijkheden onderling op een meer evenredige manier verdelen. Om dit gat tussen ideaal en praktijk te dichten, ontwikkelden wij de Centering Partnermodule. Deze ondersteunt zowel aanstaande vaders als verloskundigen bij het oppakken van hun rol.

Wat is de Centering Partnermodule?

De Centering Partnermodule bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van twee uur voor mannen die bijna vader worden. Het gaat om de vijfde en zesde of zevende sessie van Centering Zwangerschap.

Tijdens deze bijeenkomsten reflecteren mannen op wat voor vader zij willen zijn en hoe zij hun vaderschap willen vormgeven. Ook wordt er gesproken over de impact van de komst van een kind op de partnerrelatie, en hoe je als stel hiermee kunt omgaan. De twee bijeenkomsten bestaan uit een afwisseling van praktische activiteiten, rollenspellen en discussies. Aan sommige onderdelen nemen alleen de aanstaande vaders deel, aan andere nemen de stellen samen deel.

De Centering Partnermodule-bijeenkomsten worden begeleid door een verloskundige of door een verloskundige samen met een vadercoach. Voorwaarde is dat zij zijn opgeleid in de Centering-methodiek en de partnermodule-training hebben gevolgd. Deze training duurt een dag.

Ervaringen van verloskundigen en ouders

Uit onderzoek van TNO blijkt dat de meeste verloskundigen vinden dat het betrekken van aanstaande vaders past bij hun taakopvatting. Verloskundigen die de Partnermodule aanbieden, ervaren dat de meeste aanstaande vaders enthousiast zijn over hun deelname.

“We krijgen eigenlijk alleen feedback dat ze het ontzettend leuk vonden en dat ze er veel van geleerd hebben.”

Onderzoekers van TNO interviewden ook enkele moeders over hun ervaringen met de Centering Partnermodule. Deze vertelden dat ze door de bijeenkomsten samen meer over de zwangerschap gingen praten en dat hun partners meer betrokken raakten. De moeders vinden de partnermodule dan ook waardevol en raden deze andere ouders aan.

“Door partners actief in de bewustwording te betrekken, gericht op henzelf als partner, nieuwe vader en mens, stel je mensen in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en keuzes.”

Tips voor de praktijk

Verloskundigen onderschrijven het belang van de partnermodule. Toch valt het aantal praktijken dat de module aanbiedt en het aantal inschrijvingen voor de training nog tegen. Uit het onderzoek dat we samen met TNO verrichtten naar de Centering Partnermodule komen relevante tips naar voren. Een paar zijn:

  • Werf vaders door gerichte informatie, bijvoorbeeld door een persoonlijk geadresseerde e-mail, een poster in de wachtruimte of een flyer.
  • De informatie voor vaders moet een duidelijk beeld geven van wat de partnermodule precies is en wat de voordelen van deelname zijn.
  • Plan de bijeenkomsten liefst ’s avonds of in het weekend en op een locatie dichtbij.
  • Richt de Centering Partnermodule vooral op vaders die hun eerste kind verwachten.
  • Schakel bij voorkeur een mannelijke vadercoach in die zelf ook vader is.
  • Zorg voor een open en ontspannen sfeer, zodat ervaringen gemakkelijk gedeeld kunnen worden. Als de sfeer of aanpak te schools is, haken de mannen eerder af.
  • Zorg voor partnerbetrokkenheid op maat: houd rekening met diversiteit en met verschillen in behoeften.

Het onderzoek was december 2020 afgerond.