‘Second best’

Door corona ontstond de behoefte aan online centering. Deze zorgvernieuwing biedt kansen voor groepen die elkaar vanwege de pandemie of vanwege afstand of lichamelijke beperking, niet meer fysiek kunnen ontmoeten.

Fysieke groepen hebben onze voorliefde. Bij het Centering-model horen ook de medische controles en die kun je online niet doen. En belangrijk is dat deelnemers mensen in hun omgeving leren kennen die in dezelfde situatie of fase zitten. Dat neemt niet weg dat er situaties of mengvormen denkbaar zijn waarin online-bijeenkomsten waardevol zijn.

Informeren over corona op de ‘Centering-manier’

Tijdens de eerste coronagolf ontwikkelden wij verschillende hulpmiddelen om zorgprofessionals te ondersteunen bij online centering. Zo ontwikkelden we onder andere een handleiding Online Centering voor centering-professionals. Maar ook niet centering-geschoolde verloskundigen kregen hulp. Zij konden middels een online introductieworkshop kennismaken met de centering-methode en hun zwangeren op de ‘Centering-manier’ informeren over corona en de zwangerschap.  Lees meer over hun ervaringen.