Stichting Centering Nederland is verantwoordelijk voor de implementatie, training, kwaliteitsborging en ontwikkeling van CenteringZorg in Nederland. Hiertoe organiseert zij trainingen en intervisiebijeenkomsten en ontwikkelt zij materiaal dat gebruikt wordt tijdens de Centeringbijeenkomsten.

Geen winstoogmerk

Stichting Centering Nederland heeft geen winstoogmerk. Om onze doelstellingen te behalen ontwikkelen wij materialen en geven wij trainingen en intervisie aan beroepsprofessionals. Alle prijzen die wij daarvoor hanteren zijn gebaseerd op dekking van de kosten met een kleine opslag om te kunnen blijven doorontwikkelen.

Kwaliteitsbeleid

De Stichting Centering Nederland streeft in al haar onderwijsactiviteiten en overige aangeboden diensten en producten de hoogste kwaliteit na. Om deze kwaliteit te kunnen handhaven, zijn een aantal kwaliteitsprocedures opgenomen. Lees hier meer over ons Kwaliteitsbeleid.

De stichting doet er alles aan om opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn in het gehele traject. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat of dat er suggesties zijn voor verbetering van onze werkwijze. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure ontwikkeld. Lees meer over onze klachtenprocedure.