Het Centeringmodel

Een andere aanpak van gezondheidszorg die patiënten daadwerkelijk de regie geeft en leidt tot betere gezondheidszorg en uitkomsten.

Centering verbindt de medische en sociale kijk

Binnen Centering-bijeenkomsten vindt medische basiszorg plaats, waarbij de patiënten zelf een actieve rol hebben. Daarnaast wisselen zij onderling kennis en ervaring uit over het leven met een ziekte of aandoening.

Samen weet je meer

De onderlinge uitwisseling, (h)erkenning en sociale support biedt patiënten meer inzicht over hun eigen gezondheid en ziekteproces. Het sterkt hen om positieve keuzes te maken ten aanzien van hun gezondheid. Deelnemers blijven elkaar vaak volgen en steunen.

Goed voor patiënt en professional

Bij CenteringZorg staan de wensen en behoeften van de patiënt centraal. Dit leidt tot betere
gezondheidsuitkomsten en meer tevredenheid over de kwaliteit van zorg. Professionals ervaren, dat zij door het Centering-model beter aansluiten bij het kennisniveau en de belevingswereld van de patiënt. Het verhoogt hun werkplezier.

Oorsprong van CenteringZorg