Stichting Centering Nederland is verantwoordelijk voor de implementatie, training, kwaliteitsborging en ontwikkeling van CenteringZwangerschap (CenteringPregnancy), CenteringOuderschap (CenteringParenting) en CenteringDiabetes in Nederland.

Het bestuur van de Stichting:

 • Inger Aalhuizen: penningmeester
 • Karin Bosman: secretaris
 • Katja van Groesen: voorzitter

Raad van Advies:

 • Annemiek van de Kraan
 • Marlies Rijnders
 • Nalonya van der Laan

Bureau | organisatie | communicatie

 • Laura Jansma
 • Lonneke de Roovere

Trainers Centering-zorg

 • Anne Bedaux
 • Annemiek van der Kraan
 • Inger Aalhuizen
 • Katja van Groesen
 • Yvonne Strengers
Centering-team: Katja v. Groesen, Annemiek vd. Kraan, Karin Bosman, Yvonne Strengers, Nalonya vd. Laan, Marlies Rijnders, Nicole v. Melsen, Lonneke de Roovere, Inger Aalhuizen.