Stichting Centering Nederland is verantwoordelijk voor de implementatie, training, kwaliteitsborging en ontwikkeling van CenteringZwangerschap (CenteringPregnancy), CenteringOuderschap (CenteringParenting) en CenteringDiabetes in Nederland.

Het bestuur van de Stichting:

 • Inger Aalhuizen: penningmeester
 • Karin Bosman: secretaris
 • Katja van Groesen: voorzitter

Raad van Advies:

 • Annemiek van de Kraan
 • Marlies Rijnders
 • Nalonya van der Laan

Bureau | organisatie | communicatie

 • Laura Jansma
 • Lonneke de Roovere

Trainers CenteringZorg

 • Anne Bedaux
 • Annemiek van der Kraan
 • Inger Aalhuizen
 • Jeanet Groenleer
 • Katja van Groesen
 • Wilma Helmantel
 • Yvonne Strengers
Centering-team: Katja v. Groesen, Annemiek vd. Kraan, Karin Bosman, Yvonne Strengers, Nalonya vd. Laan, Marlies Rijnders, Nicole v. Melsen, Lonneke de Roovere, Inger Aalhuizen.

Stichting Centering Nederland is ingeschreven in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Hiermee zijn onze trainingen en online modules vrijgesteld van btw, inclusief de bijbehorende online diensten en faciliteiten.