Tarief voor CenteringZwangerschap

Verloskundigen die CenteringZwangerschap aanbieden kunnen per 1 januari 2024 aanspraak maken op het tarief voor Centering-based Interactieve Prenatale Groepszorg.  

Per deelnemende zwangere kun je €70,- als extra, losse zorgactiviteit declareren bij de zorgverzekeraar, mits je aan de voorwaarden voldoet. Dit tarief is bedoeld om de kosten voor het inzetten van de co-begeleider te dekken, zoals een kraamverzorgende of professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ben jij Centering-getraind?

Verloskundigen die de Centering-training hebben gevolgd, ontvingen een mail van ons over het declareren van het tarief. Meer informatie hierover is ook te vinden op het prikbord op het afgesloten deel van deze website en in de werkgroep CenteringZorg op Kennisnet Geboortezorg. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht aan info@centeringzorg.nl met je BIG-nummer en de datum waarop je de tweedaagse training volgde.

Tarief voor Centering-Based Interactieve Prenatale Groepszorg (CB-IPG)

Naast de volledige tariefbeschikking 2024 publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het tarief voor Centering-Based Interactieve Prenatale Groepszorg: “Per 2024 voeren wij een tijdelijke toeslag in voor prenatale verloskundige zorg in groepsvorm. CenteringZwangerschap is groepszorg met een direct positief klinisch effect en preventieve werking voor zwangeren die het programma doorlopen. Bovendien past deze zorg naadloos in het landelijke programma Kansrijke Start. Door nu te investeren in een goede, kansrijke start voor elk kind, bouwen we aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen.”

Kwaliteit en veldnormen voor het bieden en declareren van CB-IPG

  • Je volgde de door de KNOV geaccrediteerde training

  • De prenatale groepszorg wordt met een tweede begeleider uitgevoerd (de co-begeleider)

  • De declaratie kan eenmaal per zwangere worden ingediend

Download document KNOV over CB-IPG