Sinds september 2018 loopt het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS. CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap zijn interventies in dit programma.

Meer kinderen een kansrijke start

Het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start heeft tot doel meer kinderen een kansrijke start te geven. In Nederland heeft 14% van de kinderen een valse start bij de geboorte, waardoor ze later vaker problemen en ziektes krijgen. En vaker in aanraking komen met jeugdzorg. De geboortezorg en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol bij het voorkomen hiervan. Bekijk de landelijke website van Kansrijke Start.

CenteringZorg in de eerste 1000 dagen

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Kansrijke Start richt zich op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven. En vooral op: kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie.
CenteringPregnancy en CenteringParenting zijn nieuwe vormen van zwangerschaps- en consultatiebureauzorg, waarbij (aanstaande) ouders ondersteuning en begeleiding krijgen in een groep. Binnen de groepsbijeenkomst is niet alleen ruimte voor de gewone medische controles, maar ook voor gesprekken over leefstijlkeuzen, voorbereiding op het ouderschap, voeding, slaapproblemen, vaccinatie en dergelijke. De deelnemers leren van elkaars inzichten en ervaringen. Ouders en zorgverleners worden partners in de opvoeding.

Kansrijke Start biedt volop kansen om de samenwerking tussen geboortezorg en JGZ te versterken. Onze combi-training CenteringZwangerschap/Ouderschap vormt een mooie aanzet!

CenteringParenting: logisch vervolg op CenteringPregnancy

Het actieprogramma Kansrijke Start zou de samenwerking tussen verloskundigen en jeugdgezondheidszorg-medewerkers een flinke boost kunnen geven. Onze combi-training kan hierbij een mooie aanzet zijn.

In een gebied waar zwangerschapszorg volgens de centering-methode wordt aangeboden ligt het voor de hand om de consultatiebureauzorg op dezelfde manier voort te zetten. Helaas is dat nog niet op veel plaatsen het geval. Maar daar waar dat wel bestaat, o.a. in Amersfoort, wordt het als zeer waardevol ervaren door zowel de ouders als de zorgverleners.

Wethouder in Amersfoort: “Met de Centering-methodiek slaan we meerdere vliegen in één klap: we brengen ouders wat bij, bevorderen de gezondheid van hun kind en vergroten sociale netwerken. Ik merk dat er veel draagvlak is bij zorgverleners. Het bewijs dat het werkt, is er. Ik zou gemeentes willen aanraden Centering een kans te geven en te durven investeren.”

In de Veenkoloniën loopt de samenwerking al

In de Veenkoloniën is de gezondheid van de mensen slechter dan in de rest van Nederland. Hier wordt al sinds 2016 gewerkt aan betere ondersteuning en begeleiding van zwangeren en jonge ouders binnen het project Goede Start voor de Veenkoloniën. Professionals met verschillende achtergronden volgden de combi-training CenteringPregnancy en Parenting. Gezamenlijk bouwen zij nu aan een sterk team, dat de zwangeren en jonge gezinnen ondersteunt. Het doel is om zwangeren en gezinnen in hun kracht te zetten en te verbinden.
Lees meer over Een goede start voor de Veenkoloniën

Monitoren van het programma

Het percentage en aantal verloskundigen dat CenteringPregnancy aanbiedt, is een indicator van Kansrijke Start tijdens de zwangerschap. Het percentage en aantal gemeenten dat CenteringParenting aanbiedt voor ouders is een indicator Kansrijke Start na de geboorte. Zie hieronder de indicatoren Kansrijke Start van 2019 en 2020 van het RIVM.