zoom-brainstormsessie

Online CenteringZorg voor een heel kwetsbare groep in de eerste 1000 dagen

Speciaal voor zwangeren is er de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan groepsgewijze ondersteuning via Zoom, aangeboden door een verloskundige en een Eritrese cultuur-mediator. Er start elke maand een nieuwe groep, waarbij 10 zwangeren kunnen aansluiten.

Ben je in contact met een zwangere uit Eritrea? Meld haar hier aan

Er zijn geen voorwaarden of drempels voor aanmelding of deelname. Iedereen mag iemand aanmelden: professional uit eerste en tweede lijn, vrijwilliger en buurtgenoot. Iedere Eritrese zwangere is welkom, ook als ze geen verblijfsvergunning heeft. Deelname is kosteloos.

De cultuur-mediator belt haar op en vertelt haar in Tigrinya wat ze van de groep kan verwachten. Als ze mee wil doen, is ze van harte welkom. De verwijzer ontvangt een bevestiging.

Leest de zwangere Tigrinya? Gebruik dan deze link (of print deze flyer)

Waarom dit aanbod

Zwangeren die zijn gevlucht uit Eritrea zijn vaak nog relatief kort in Nederland. Ze spreken vaak nog geen Nederlands, weten nog weinig van de Nederlandse cultuur en geboortezorg, en het verschil met hun eigen land en cultuur is groot. Tegelijk is het een heel kwetsbare groep in de geboortezorg: zwangere vluchtelingen in Nederland lopen meer risico op moedersterfte, babysterfte en complicaties rond zwangerschap en geboorte. Het is daarom extra belangrijk dat deze zwangeren op tijd in beeld zijn en weten bij welke klachten ze de verloskundige moeten bellen.

Tien online-groepsbijeenkomsten in eigen taal

De vrouwen komen in totaal tien keer bijeen en praten met elkaar over thema’s rond zwangerschap, bevalling en geboorte die voor hen relevant zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over wie ze kunnen bellen als ze vragen hebben of als de bevalling begint. Ook komen thema’s als huiselijk geweld en besnijdenis aan bod.

Deze onderwerpen komen aan bod:

 • Zoomuitleg
 • Praktische regelzaken: kraamzorg, erkenning, kraampakket, babyspullen
 • Kinkhoestvaccinatie
 • Covid-19 en vaccinatie
 • Gezonde leefstijl
 • Wanneer bel je met spoed de verloskundige? (spoedbelinstructies)
 • Zwangerschapsklachten
 • Seksualiteit en anticonceptie
 • Huiselijk geweld
 • De bevalling (en welke opties je als vrouw hebt)
 • De medische bevalling
 • Mentale gezondheid
 • Borstvoeding
 • Moederschap
 • Besnijdenis
 • Verwijderen van de huig
 • Wat is jeugdgezondheidszorg
 • Het kraambed
 • Veiligheid pasgeborene

Samenwerking met de eigen verloskundige

De online centering-groepen zijn een extra ondersteuning, aanvullend op de zorg van de eigen verloskundige. De laatste is en blijft medisch verantwoordelijk voor de zwangere en voert de medische controles uit. 

Achtergrond  

Amsterdamse verloskundigen ervoeren dat ze geen goede zorg konden bieden aan zwangeren uit Eritrea, vanwege de taal- en cultuurbarrière. In 2018 ontwikkelden Anne Bedaux (centering-verloskundige en trainer) en Amy Welde Selase (cultuur-mediator) daarom cultuursensitieve CenteringZorg voor Eritrese zwangeren. De groepszorg bleek goed te werken. Lees het interview of bekijk de video. In april 2019 verscheen een NRC-reportage van een groepsbijeenkomst.

Van live naar online – Tot het uitbreken van de coronapandemie vonden de groepsbijeenkomsten plaats in Amsterdam. Vanwege de lockdown werd er snel en met succes overgeschakeld op online-bijeenkomsten. Het werd daardoor mogelijk om vrouwen uit het hele land te kunnen laten deelnemen. Met steun van Bernard van Leer Foundation start er nu maandelijks een nieuwe groep.

CenteringZorg voor Eritrese zwangeren won de Avicennaprijs 2020: een tweejaarlijkse stimuleringprijs voor een project dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Informatie voor verwijzers