Centering in Actieprogramma Kansrijke Start

Een jaar geleden (sept 2018) werd het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd door het ministerie van VWS. CenteringPregnancy en CenteringParenting worden daarin genoemd als interventies.

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS is gericht op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven met specifieke aandacht voor kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Door vroegsignalering en preventieve interventies rondom zwangerschap, geboorte en de eerste levensjaren, maken meer kinderen kans op een goede start. Het actieprogramma Kansrijke Start bestaat uit meerdere activiteiten en interventies voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

Monitoren van het actieprogramma

RIVM brengt voor het ministerie van VWS de voortgang van de invoering en effecten van het actieprogramma Kansrijke Start in kaart. Daarvoor is een set van indicatoren opgesteld op basis waarvan de (sub)doelen van het actieprogramma Kansrijke Start gemonitord kunnen worden. Het percentage en aantal verloskundigen dat CenteringPregnancy aanbiedt, is een indicator van Kansrijke Start tijdens de zwangerschap. Het percentage en aantal gemeenten dat CenteringParenting aanbiedt voor ouders is een indicator Kansrijke Start na de geboorte.

 

Bericht delen: