Amsterdam investeert in eerste 1000 dagen van kwetsbare kinderen

Op vrijdag 11 juni verscheen in het Amsterdams Dagblad een artikel over het Amsterdamse programma Gezonde & Kansrijke Start. Een brede samenwerking met onder meer ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars, verloskundigen en wijkteams moet ervoor zorgen dat Amsterdamse ouders nog voor de conceptie goede voorlichting, zorg en ondersteuning krijgen. In de relatief kwetsbare wijken van de stad wordt gestart met groepsgewijze jeugdgezondheidszorg (Centering Ouderschap). Verloskundigen en JGZ zitten hier nu samen aan tafel om de Centering-aanpak te versterken. 

Van de 12.500 Amsterdammertjes die jaarlijks worden geboren, krijgt een deel geen goede start in het leven door onder andere huiselijk geweld, armoede, een ongezonde leefstijl of psychische problemen van de ouders, vermeldt het Amsterdams Dagblad. Van de pasgeborenen in Amsterdam heeft 1,7 procent een lage ‘apgarscore’ (de eerste test na de geboorte op een gezonde ademhaling, hartslag, reactie, etc.). In kwetsbare wijken in Nieuw-West, Zuidoost en Noord is de kans op ziekte en sterfte rondom de geboorte fors hoger dan het landelijk gemiddelde. In deze stadsdelen overlijden respectievelijk 7, 10,5 en 5,5 kinderen per 1.000 geboorten, ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 4,5.

Het programma Gezonde & Kansrijke Start 

De gemeente maakt in 2021 en 2022 870.000 euro vrij voor het programma Gezonde & Kansrijke Start. Hiermee treft Amsterdam de komende jaren, samen met alle betrokken partijen, extra maatregelen om kinderen in een kwetsbare situatie een meer kansrijke start te bieden en de gezondheidsverschillen te verkleinen. Zo krijgen zwangere vrouwen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord een prenataal contactmoment met de jeugdverpleegkundige. Hulpvragen worden hierdoor eerder herkend en de juiste hulp kan snel worden georganiseerd. Aanstaande ouders in kwetsbare omstandigheden worden daarnaast begeleid en ondersteund door getrainde vrijwilligers uit de wijk, bijvoorbeeld bij vragen over gezonde voeding en beweging of het vinden van de juiste hulp. Ook worden spreekuren over seksualiteit en kinderwensen in de wijken uitgebreid en worden op meer plekken laagdrempelige inloopspreekuren georganiseerd, met onder meer een lactatiekundige, babymassage en advies op het gebied van opvoeding en financiën.

Centering voor jonge ouders

In de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord start de jeugdgezondheidszorg  met het aanbieden van Centering Ouderschap-groepen: groepsbijeenkomsten over opvoedkundige onderwerpen gecombineerd met de reguliere gezondheidscontroles in het eerste jaar. “Zo worden ouders met elkaar in contact gebracht, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen”, aldus het Amsterdams Dagblad.

“Wij zetten met het Amsterdamse programma Gezonde & Kansrijke Start in op het verstevigen van CenteringZorg, door te zorgen voor verbinding tussen Centering Pregnancy en Centering Parenting”, licht kinderarts Marit Recourt-Vollebregt toe.

Bron: AmsterdamsDagblad.nl ‘Amsterdam investeert in eerste 1000 dagen van kwetsbare kinderen’ 

Bericht delen: