Cultuursensitieve Centering-zorg

Verloskundigen ervaren dat ze geen goede zorg kunnen bieden aan zwangeren die uit Eritrea komen. Daarom ontwikkelden we, samen met TNO, cultuursensitieve en groepsgewijze Centering-zorg voor Eritrese zwangeren.

Eritrese zwangeren spreken vaak nog geen Nederlands, ze weten nog weinig van de Nederlandse cultuur en geboortezorg, en het verschil met hun eigen land is groot. Tegelijk is het een heel kwetsbare groep in de geboortezorg: zwangere vluchtelingen in Nederland lopen meer risico op moedersterfte, babysterfte en complicaties rond zwangerschap en geboorte. Het is daarom extra belangrijk dat deze zwangeren op tijd in beeld zijn en weten bij welke klachten ze de verloskundige moeten bellen.

Wat houdt deze zorg in?

Centering-verloskundige Anne Bedaux en cobegeleider Amy Welde Selase bieden sinds enkele jaren groepsgewijze verloskundige zorg aan Eritrese zwangeren in Amsterdam. Alle verloskundigen uit Amsterdam en omstreken kunnen de Eritrese vrouwen uit hun praktijken doorverwijzen naar Anne en Amy voor groepsgewijze zorg in eigen taal en cultuur.

De vrouwen komen in totaal tien keer bijeen en praten met elkaar over thema’s rond zwangerschap, bevalling en geboorte die voor hen relevant zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over wie ze kunnen bellen als ze vragen hebben of als de bevalling begint. Ook komen thema’s als huiselijk geweld en besnijdenis aan bod.

Ook online

De afgelopen maanden is vanwege het coronavirus snel en met succes overgeschakeld op online bijeenkomsten. Ook zijn er extra groepen opgezet en doen nu vrouwen uit het hele land mee. Of ze een verblijfsvergunning hebben maakt daarbij niet uit.

Winnaar van de Avicennaprijs!

CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren is winnaar van de Avicennaprijs 2020. Deze stimuleringsprijs wordt om de twee jaar uitgeloofd aan een project dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Jury Avicennaprijs: “CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren is een belangrijk project voor zwangere vrouwen die nog maar kort in Nederland zijn en voor wie extra steun, van elkaar en van een verloskundige, een grote meerwaarde heeft.”

Heb je vragen of wil je iemand aanmelden?

Stuur een e-mail naar CPEritrea@gmail.com

Lees ons informatiesheet voor verwijzers