Veelgestelde vragen

Home  Wat is CenteringZorg?  Veelgestelde vragen

Werken met het Centering-model: heel anders dan je als zorgprofessional gewend bent en ook voor de organisatie een groot verschil. Hieronder lees je het antwoord op vragen die ons vaak worden gesteld.
Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Zie ook de veelgestelde vragen over CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap.

Wat moet ik als zorgverlener doen om te starten met CenteringZorg?2020-12-08T16:52:40+01:00

Lees er over op Implementatietraject .

Wat is het verschil tussen Gezamenlijk Medisch Consult en CenteringZorg?2020-11-30T09:52:44+01:00

Beide dragen bij aan de drie belangrijke pijlers van gezondheid: zelfstandigheid, ontwikkeling van kennis en groepsondersteuning. En daarnaast wordt bij CenteringZorg gewerkt met:

 • Interactieve leermethoden
 • Themasessies
 • Een handboek waarin cliënten worden gestimuleerd zelf doelen te stellen
 • Hierop leren reflecteren;
 • Actieve participatie bij de uitvoer van medische handelingen.

Door cliënten daadwerkelijk meer te betrekken bij het zorgproces wordt dit inzichtelijker voor ze en wordt kennis beter onthouden. Ook leggen deelnemers makkelijker een link met de effecten van veranderingen van leefstijl.

Mag ik een externe begeleider inzetten voor een partnerbijeenkomst?2021-04-22T13:11:54+02:00

Een zorgverlener/expert (bijvoorbeeld manueel therapeut of vadercoach) mag als tweede begeleider meedraaien in het begeleiden van de partners, indien hij/zij onder begeleiding werkt van een opgeleide Centering-begeleider én de partnermodule-training heeft gevolgd.

Wij willen met 2 zorgverleners van onze organisatie de Centering-training volgen. Is dat voldoende?2023-01-31T15:47:22+01:00

Speerpunten binnen CenteringZwangerschap zijn continuiteit van de begeleiders en dat bijeenkomsten altijd door gaan op de geplande datum/tijd. Dus ook als een van de begeleiders ziek is of met vakantie. Als je dan maar 2 mensen getraind hebt, dan heb je mogelijk een probleem bij uitval van een van de twee. Daarnaast helpt het bij de werving als meerdere zorgverleners binnen de praktijk getraind en dus enthousiast zijn. En uit ervaring kunnen we stellen dat de meeste verloskundigen heel veel werkplezier hebben door ook Centeringgroepen te begeleiden naast de een-op-een zorg.

Wat zijn de voorwaarden om als verloskundige het CB-IPG tarief te kunnen declareren?2023-10-17T14:38:40+02:00

Volg de door de KNOV geaccrediteerde tweedaagse training CenteringZorg en rond de verdiepingsmodule af binnen 2 jaar na de trainingsdatum. De verdiepingsmodule bestaat uit het volgen van 3 x intervisie, live of online.

Hoe weet de zorgverzekeraar dat ik als verloskundige ‘bevoegd’ ben om CB-IPG te bieden en te declareren?2023-10-17T10:55:07+02:00

Stichting Centering Nederland zorgt ervoor dat verloskundigen die voldoen aan de voorwaarden de ‘Centering-IPG erkenning’ toegevoegd krijgen in hun AGB-registratie.

Wat kost het implementatietraject CenteringZorg?2023-10-17T10:38:54+02:00

In het implementatietraject volg je twee dagen training. Daarna, wanneer je al centering-groepen begeleidt, volg je nog drie (online) intervisiebijeenkomsten (= verdiepingsmodule). De training kost € 750,- per deelnemer (2023).  De intervisiebijeenkomsten kosten € 50,- per keer p.p. (2,5 uur online en 3 uur fysiek). Het complete implementatietraject duurt ongeveer twee jaar.

Waarom een implementatietraject?2020-11-30T09:56:13+01:00

Om CenteringZorg echt te laten slagen is inzet nodig en de bereidheid om de eigen houding, overtuiging en gebruiken in de zorgverlening ter discussie te stellen en te evalueren. Dat geldt niet alleen voor die zorgverleners die groepen gaan draaien, maar ook voor ondersteunend personeel, managers en collega’s.

In het implementatietraject werken centering-professionals samen met de sleutelfiguren per locatie om tot een efficiënte en effectieve implementatie te komen.

In welke kwaliteitsregisters is accreditatie voor training toegekend?2023-06-23T17:47:46+02:00

De 2-daagse CenteringZorg-trainingen zijn geaccrediteerd in de kwaliteitsregisters van:

 • KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)
 • KCKZ (Kwaliteitscentrum Kraamzorg)
 • V&V (Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden)
Hoeveel punten worden er bijgeschreven in het kwaliteitsregister?2023-08-04T15:02:38+02:00

Voor het volgen van de CenteringZwangerschap training, de CenteringOuderschap training en intervisiebijeenkomsten worden onderstaande punten bijgeschreven in de verschillende kwaliteitsregisters (Accreditatie):

CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap training (2 dagen)
Verloskundigen:
12 punten cluster A (bij- en nascholing)

Kraamverzorgenden:
6 punten KCKZ

Jeugdverpleegkundigen:
11 punten

Intervisiebijeenkomsten CenteringZorg (3 uur, fysieke en online bijeenkomsten)

Verloskundigen: per intervisiebijeenkomst 3 punten in Cluster C (MIO)

Kraamverzorgenden:  3 uur/punten (KCKZ)

Ik heb me aangemeld voor training maar geen bevestiging gehad?2020-11-30T10:01:27+01:00

Na aanmelding ontvang je automatisch een bevestiging op het door jou opgegeven privé-e-mailadres. Heb je geen bericht ontvangen? Check dan eerst je spamfolder. Nog geen bevestiging? Neem dan contact op via training@centeringzorg.nl.
Sommige mailprogramma’s accepteren geen automatisch verzonden mail. Deze mail komt dan altijd in de spamfolder terecht. Geef aan dat training@centeringzorg.nl een veilig adres is, zodat je toekomstige mail wel ontvangt.

Ik heb me opgegeven voor training maar moet helaas annuleren. Wat nu?2023-08-04T15:19:24+02:00

Je kunt de training kosteloos annuleren tot 6 weken voor de trainingsdatum. Daarna hanteren wij onderstaande kosten. Iemand anders laten deelnemen in jouw plaats is ook een mogelijkheid.

 • tussen 6 – 5 weken tot trainingsdatum 20% van het volledige bedrag (per deelnemer)
 • tussen 5 – 4 weken tot trainingsdatum 40% van het volledige bedrag (per deelnemer)
 • tussen 4 – 3 weken tot trainingsdatum 60% van het volledige bedrag (per deelnemer)
 • tussen 3 – 2 weken tot trainingsdatum 80% van het volledige bedrag (per deelnemer)
 • vanaf 2 weken tot de trainingsdatum is het volledige bedrag, 100%  per deelnemer verschuldigd.

Laat je iemand anders in jouw plaats gaan, dan zijn geen kosten verschuldigd maar wordt de andere deelnemer voor deelname gefactureerd.
Wanneer Stichting Centering Nederland vanwege verscherpte coronamaatregelen een training annuleert, zijn hier voor de deelnemer uiteraard geen kosten aan verbonden. Lees ook de Algemene Voorwaarden.

 

Wanneer krijg ik informatie over de training waar ik me voor heb opgegeven?2020-11-30T10:06:15+01:00

Ongeveer 10 dagen vóór de training ontvang je van ons een mail met informatie over de locatie, de tijden en parkeergelegenheid. Heb je deze informatie niet gekregen? Check dan eerst je spam-folder. Niets ontvangen? Stuur een berichtje aan training@centeringzorg.nl

 

Ik heb een klacht over een product, dienst of medewerker van Stichting Centering Nederland. Wat nu?2020-11-30T10:08:21+01:00

Stichting Centering Nederland doet er alles aan om opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat of dat er suggesties zijn voor verbetering. Lees in dat geval onze Klachtenprocedure.