Een goed (sociaal) netwerk is belangrijk voor (toekomstige) ouders. Het ondersteunt hen bij een veilige en gezonde opvoeding van hun kinderen.

Centering en de wijk: Because it takes a neighbourhood to raise a child

Wat is het probleem?

Veel ouders ervaren weinig contact met de wijk waarin zij wonen; zij voelen zich vaak eenzaam en geïsoleerd; hebben moeite met het vinden van ondersteuning in de wijk en zij ervaren vaak weinig continuïteit van zorg.

Organisaties uit het sociale en vrijwillige domein zoals de bibliotheek en het buurthuis, vinden het lastig om in contact te komen met jonge moeders en (toekomstige) ouders.

De huidige geboortezorg en jeugdgezondheidzorg is gecompartimenteerd en heeft weinig verbinding met de bredere sociale omgeving.

Oplossing: wijkgerichte groepszorg!

TNO ontwikkelde in samenwerking met de Stichting Centering Nederland een manier om het op Centering gebaseerde groepzorgmodel te combineren met een wijkgerichte aanpak.

Doel is:

 1. De geboorte- en jeugdgezondheidzorg meer te integreren met het sociale domein;
 2. CenteringZorg te verbinden met bestaande wijkorganisaties en initiatieven.

Wat is wijkgerichte groepszorg?

Wijkgerichte groepzorg is een centeringmodule waarbij centeringdeelnemers op actieve wijze worden gekoppeld aan activiteiten & faciliteiten in hun wijk.

Deze wijkgerichte aanpak kan op eenvoudige wijze in de reguliere centeringzorg worden ingevoegd. Als zorgverlener bedenk je zelf of samen met de wijkpartner, op welk tijdstip in het zorgtraject je deze module toepast.

Impact

Door het toepassen van deze wijkgerichte aanpak faciliteer je actief ontmoetingen tussen (toekomstige) ouders en wijkprofessionals & vrijwilligers ten behoeve van sociale ondersteuning, verbinding en zorg. Hierdoor wordt op laagdrempelige wijze het sociale netwerk van (toekomstige) ouders vergroot en worden steun, voorzieningen, aandacht en ontmoetingen gefaciliteerd, vooral voor kwetsbare gezinnen.

Hoe verbind je CenteringZorg met de wijk?

 • Denk buiten de reguliere paden om: denk out-of-the-box!
 • Leg contact met sleutelfiguren uit het sociale- en vrijwilligersdomein in de wijk
 • Volg de training
 • Gebruik de handleiding  en/of blueprint
 • Volg het stappenplan

Voorbeelden hoe je CenteringZorg kan verbinden met de wijk:

 • Ontdekkingstocht of wandeling door de wijk met de centeringgroep
 • Centering bijeenkomst in Bibliotheek
 • Centering doorgaande lijn inclusief buurtintroductie
 • Interactieve gezondheidsbeurs met wijkactoren
 • Combineer boekstart met de postpartum bijeenkomst van je centering groep
 • Combineer centering met het Babycafé

Meer informatie & materialen

Onderstaande materialen zijn door TNO in samenwerking met Stichting Centering Nederland ontwikkeld. De module is compleet aan te schaffen via de webwinkel. Voor Centering-professionals (zorgverleners die de tweedaagse Centeringtraining hebben gevolgd) zijn de materialen ook gratis te downloaden bij de documenten. Ze zijn dan zelf uit te printen.

 • Blue print Wijkgerichte Centeringzorg
 • Handleiding Wijkgerichte Centeringzorg
 • Centering slang en bijbehorende kaarten
 • Sociale buurtkaarten

Training

Er zal ook een training beschikbaar komen ter ondersteuning voor facilitators uit het sociale domein. Meer informatie: marlies.rijnders@tno.nl

Deel initiatieven

Heb je ideeën? Heb je een leuk plan? Heb je wijkgerichte groepzorg al toegepast? Dan laat ons dat weten door de korte vragenlijst in te vullen:
Je kunt in de vragenlijst beschrijven wat het initiatief en doel is, wie erbij betrokken zijn etc.
Heb je beeldmateriaal? Stuur dat dan ook op naar zeena.harakeh@tno.nl
Initiatieven zullen op deze pagina worden gedeeld ter inspiratie voor andere zorgverleners. Dit kun je doen t/m 22 december 2023.

Meer weten?

Lees ook het artikel dat is verschenen in Kraamsupport over CenteringZorg en de wijk: Van alleen met je baby thuis naar samen in de wijk – pilot CenteringZorg & de wijk.