Onze focus is: betere prenatale en postnatale zorg voor moeders, baby’s en gezinnen. Wij dragen bij aan projecten en ontwikkelingen die in het verlengde hiervan liggen, in samenwerking met TNO. Vaak zijn dit aanvullende modules die bij CenteringZorg kunnen worden ingezet.

Partnermodule

Om partners directer te betrekken bij de zwangerschap en het ouderschap ontwikkelden we een speciale centering-partnermodule. Zorgverleners kunnen een training bijwonen en deze module aanschaffen via de webshop.

CenteringDiabetes

Gebleken is dat het Centering-model toepasbaar is op vele zorgdomeinen, waaronder diabeteszorg. Na een succesvolle pilot bieden ze in de huisartsenpraktijk in Meppel nu groepszorg aan diabetespatiënten.

Gevluchte zwangeren uit Eritrea en Oekraïne

Verloskundigen ervoeren dat ze geen goede zorg konden bieden aan zwangeren die gevlucht waren uit Eritrea en uit Oekraïne. Met behulp van een subsidie van de Bernard van Leer Foundation kon een (online) programma ontwikkeld worden voor deze anderstalige, kwetsbare zwangeren.

Ondersteuning m.b.v. Centering en de wijk

Uit recent onderzoek van TNO komt naar voren dat veel (toekomstige) ouders weinig contact ervaren met de wijk waarin zij wonen. Terwijl een goed sociaal netwerk juist heel belangrijk is voor ouders. De wijk kan hen ondersteunen bij een veilige en gezonde opvoeding van hun kinderen. Hiervoor ontwikkelde TNO de module Centering en de wijk.