In juni 2017 is Stichting Centering Nederland opgericht om Centering als model in te bedden in het Nederlandse zorgstelsel.

Landelijk is er veel interesse voor Centering. Het lijkt erop dat zorgverleners zich realiseren dat CenteringZorg een concept van zorg is dat van grote meerwaarde kan zijn voor de cliënt maar ook voor de eigen werkbeleving.

Stichting Centering Nederland is verantwoordelijk voor de implementatie, training, kwaliteitsborging en ontwikkeling van CenteringZorg in Nederland.

Betrokken instanties en contactpersonen

TNO Child Health
Dr. Marlies Rijnders, verloskundige-onderzoeker
e-mail: marlies.rijnders@tno.nl
Dr. Symone Detmar, Socioloog, hoofd Child Health TNO
e-mail: symone.detmar@tno.nl
Drs. Eline Vlasblom, gezondheidspsycholoog
e-mail: eline.vlasblom@tno.nl

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Drs.Inger Aalhuizen, verloskundige en beleidsmedewerker
e-mail: iaalhuizen@knov.nl
Nicole van Melsen,beleidsmedewerker & verloskundige
e-mail:nvanmelsen@knov.nl

Leids Univeristair Medisch Centrum (LUMC) afdelingen Verloskunde en Public Health
Dr. Matti Crone, wetenschappelijk medewerker Public Health
e-mail: m.r.Crone@lumc.nl
Prof. Dr. Jan van Lith, Hoogleraar verloskunde

Verloskundigen
Annemiek van der Kraan, docent verloskunde
Nalonya van der Laan, namens verloskundige praktijk de Bakermat, Wageningen en
Caroline Kooij, namens verloskundige praktijk Vida, Amsterdam Zuid-Oost
Marijn de Boone, namens verloskundige praktijk Aan t IJ, Amsterdam Noord

CenteringHealthcare USA
Sharon Schindler Rising, MSN, CNM, FACNM