Zorg volgens het Centering model is meer dan alleen het aanbieden van zorg in of het geven van voorlichting aan een groep. Werken met een groep zwangere vrouwen, jonge ouders of diabetespatiënten vraagt een andere aanpak dan bij een individueel consult. Zorgverleners moeten deels informeren en voorlichten maar vooral discussies kunnen faciliteren en groepsprocessen begeleiden. Vragen, raad en oplossingen die vanuit de groepsdynamiek tot stand komen, kunnen leiden tot betere en efficiëntere begeleiding. En dat is precies wat we met CenteringZorg willen bereiken.

Starten met Centering in jouw organisatie

Overweeg je om met Centering te starten? Zorg dat je het Centering-model goed kent en bespreek het met de sleutelfiguren op jouw locatie, zoals met directe collega’s maar ook met collega’s van samenwerkende organisaties. Betrek ook managers en bestuurlijk verantwoordelijken bij de implementatie. Als je in een grotere organisatie werkt, is dat essentieel.

Om de kwaliteit van het Centering-model te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie.