Begeleiding van implementatie

Om de kwaliteit van het Centering-model te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie. Dit traject bestaat uit:

  • Advisering op praktijkniveau door een medewerker van Stichting Centering Nederland

  • Training van de medewerkers

  • Intervisiebijeenkomsten (fysiek en online)

  • Visitatie en certificering

Wat is er nodig?

Dit heb je nodig om CenteringZorg te implementeren in jouw setting:

  • Een geschikte groepsruimte

  • Voldoende populatie voor 12 groepen per jaar

  • Minimaal 4 deelnemende zorgverleners

  • Administratieve en financiële ondersteuning

  • Een stuurgroep

  • Een coördinator

Onderstaande leidraad helpt je verder op weg met de besluitvorming rond het omzetten van de standaardzorg naar zorg volgens het Centering-model.

Download de implementatieleidraad
Vul het implementatieformulier in