Begeleiding van implementatie

Om de kwaliteit van het Centering-model te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie. Dit traject bestaat uit:

  • Advisering op praktijkniveau door een medewerker van Stichting Centering Nederland

  • Training van de medewerkers

  • Intervisiebijeenkomsten (=verdiepingsmodule, fysiek en online)

  • Visitatie en certificering

Wat is er nodig?

Dit heb je nodig om CenteringZorg te implementeren in jouw setting:

  • Een geschikte groepsruimte

  • Voldoende populatie voor ongeveer 12 groepen per jaar

  • Meer dan 2 deelnemende zorgverleners om continuïteit te waarborgen

  • Een stuurgroep (afhankelijk van organisatie)

  • Een coördinator (afhankelijk van organisatie)

Om CenteringZorg succesvol te implementeren en te continueren, reken op minimaal 1,5 jaar!

Onderstaande leidraad helpt je verder op weg met de besluitvorming rond het omzetten van de standaardzorg naar zorg volgens het Centering-model.

Wil je graag CenteringZorg gaan bieden maar twijfel je of dit haalbaar is in jouw organisatie, neem gerust contact met ons op voor overleg via info@centeringzorg.nl

Download de implementatieleidraad
Vul het implementatieformulier in