Missie stichting Centering Nederland

Stichting Centering Nederland wil bereiken, dat alle zwangeren verloskundige zorg ontvangen waarbij zij zelf de regie hebben en actief betrokken zijn, terwijl ze ook de nodige medische zorg en voorlichting ontvangen.

We streven ernaar dat alle (aanstaande) ouders en hun kinderen:

  • In staat zijn keuzes te maken ten aanzien van hun zorgproces en leefstijl, die hun kind en henzelf ten goede komen en die passen bij hun normen en waarden;
  • kunnen beschikken over een support-netwerk;
  • en over de vaardigheden om een gezond leven te leiden.

Visie

Wij beschouwen Centering als het aangewezen zorgmodel om (aanstaande) ouders zowel betere zorg als betere gezondheidsvaardigheden en een support-netwerk te bieden.

Doelstelling stichting

Wij willen Centering als model inbedden in het Nederlandse zorgstelsel. Zodanig dat dit het primaire zorgmodel is voor zwangeren en postnatale zorg van 0 tot 1, met mogelijkheden tot uitbreiding naar 18 jaar en binnen andere zorgdomeinen.
Om deze doelstelling te kunnen behalen dient het Centering-model te voldoen aan deze eisen:

  • Een duidelijke vaststaande methodiek met heldere implementatierichtlijnen

  • Voldoende zorgverleners in voldoende praktijken getraind voor een landelijke dekking

  • Bekwaamheid en handhaving methodiek bij aanbiedende zorgaanbieders d.m.v. bijscholing, consultatie en begeleiding

  • Kosteneffectief voor aanbieders (even duur of goedkoper dan de huidige zorgverlening of Opname in verzekeringspakket voor zwangeren)

  • Duidelijkheid over impact (onderzoek).