‘CenteringZwangerschap is fijn voor de cliënt én leidt tot betere gezondheidsuitkomsten’

Dat CenteringZwangerschap positieve gezondheidsuitkomsten oplevert, is nu ook in Nederland aangetoond. Onderzoeker Mary-ann Wagijo vertelt erover in een interview met Kennispoort Verloskunde. “Ik hoop dat mijn onderzoeksresultaten eraan bijdragen dat liefst alle verloskundigenpraktijken CenteringZwangerschap gaan aanbieden.”

“Verschillende internationale onderzoeken hebben aangetoond dat CenteringPregnancy positieve gezondheidsuitkomsten oplevert. Maar in Nederland was dat nog niet onderzocht. Omdat de geboortezorg in ons land anders is geregeld, wilden we graag weten of gezondheidsuitkomsten ook hier positief zijn”, vertelt Mary-ann Wagijo, onderzoeker en promovendus Health Promotion bij LUMC/Maastricht Universiteit.

Lees het gehele interview op Kennispoort Verloskunde.

Het onderzoek in een notendop

Van dertien praktijken in de regio Leiden, Den Haag en Gouda, die gedurende de periode 2013-2016 CenteringZwangerschap invoerden, zijn de maternale en neonatale data uit Perined onderzocht. Ook vulden de deelnemende vrouwen tot zes weken post partum vragenlijsten in.

Wagijo: “Mijn onderzoek vergelijkt vrouwen uit de interventieperiode met vrouwen uit de controleperiode toen er nog geen CenteringZwangerschap werd aangeboden. De controlegroep is gematcht op kenmerken, zoals leeftijd, etniciteit en opleiding, maar ook: stress, kennis en gezondheidsgedrag aan het begin van de zwangerschap.”

De gevonden effecten van CenteringZwangerschap

Zwangeren die CenteringZwangerschap volgden:

  • gaven vaker borstvoeding;
  • hadden minder vaak zwangerschapshypertensie en gerelateerde problemen;
  • kregen meer kennis over de zwangerschap;
  • woonden vaker prenatale zorg bij; en
  • waren tevredener over de geleverde zorg.

Ook werd nog een aantal opvallende, niet-significante verschillen gevonden:

  • De vrouwen leefden gezonder;
  • bewogen meer; en
  • rookten minder.

“Dat geeft aan dat CenteringZwangerschap de potentie heeft ook daaraan een bijdrage te leveren”, aldus Wagijo.

Lees het gehele interview op Kennispoort Verloskunde.

De publicaties:

Bericht delen: