Het effect van online CenteringZorg voor Eritrese en Oekraïense zwangeren op de zorgverlening   

Als zwangeren uit Eritrea en Oekraïne onze online-centering-bijeenkomsten bijwonen, welk effect hiervan merken professionals dan tijdens het individuele verloskundige zorgtraject? Om hierin meer inzicht te verkrijgen, voerden wij een enquête uit.

Zwangeren uit Eritrea, verspreid over heel Nederland, kunnen sinds 2020 gratis deelnemen aan 10 online-centering-bijeenkomsten (zie projectpagina). Hetzelfde geldt sinds de zomer van 2022 voor zwangeren uit Oekraïne. Zij kunnen tot eind 2023 aansluiten bij 5 online-centering-bijeenkomsten die wekelijks worden aangeboden (zie projectpagina). De aanvullende zorgverlening voor deze zwangeren met een taal- en cultuurbarrière is mogelijk dankzij financiering van Bernard van Leer Foundation.

Online vragenlijst naar 120 professionals

Merken professionals die met deelnemers uit deze groepen te maken hebben een verschil tijdens de individuele verloskundige contactmomenten? Verandert er iets in de samenwerking tussen hen en deze zwangeren? Zien zij mogelijke verbeterpunten om de impact te vergroten? Dit zijn de vragen waarop Stichting Centering en Bernard van Leer Foundation graag antwoord wilden hebben.

In februari 2023 stuurden we een online-vragenlijst uit naar 120 professionals of praktijken die zwangeren uit Eritrea en zwangeren uit Oekraïne aanmeldden voor online Centering via de Centering-website. Vijftig professionals vulden de vragenlijst in (een respons van 42%). 39 respondenten hadden contact met een of meer Eritrese zwangeren en 19 met Oekraïense zwangeren. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

Algemene uitkomst

Uit de enquête blijkt dat deelnemers meer kennis opdoen over de Nederlandse geboortezorg, de relatie tussen zorgverleners en zwangeren verbetert en het aanbod de zorgverleners ontlast.

Alle respondenten zijn bereid om Eritrese en Oekraïense zwangeren aan te melden voor deelname aan online CenteringZorg. De respondenten zien het als een waardevol initiatief om kwetsbare zwangeren te ondersteunen in het Nederlandse geboortesysteem.

“Ik vind het een prachtig initiatief om kwetsbare zwangeren op weg te helpen. Je ziet dat veel zwangeren het lastig vinden wegwijs te worden in het Nederlandse geboortesysteem en geen sociaal vangnet hebben.”

“Ik denk dat het een enorm toegevoegde waarde heeft voor deze vrouwen om meer over haar zwangerschapszorg in Nederland te horen en begrijpen. Ik vind het ook slim om het online te doen. Totdat er per stad meer fysiek aanbod is.”

Uitkomsten voor Eritrese zwangeren:

  • Deelnemers krijgen meer kennis over de Nederlandse geboortezorg, de rol van de verloskundige en praktische zaken zoals erkenning, registratie van de baby en kraamzorg.
  • De relatie tussen zorgverleners en Eritrese zwangeren verbetert, met meer vertrouwen en begrip.
  • Het aanbod ontlast zorgverleners, doordat de zwangeren beter geïnformeerd zijn en meer zelfstandig kunnen handelen.
  • Positieve effecten zijn onder andere een beter begrip van medische adviezen en steun van andere deelnemers.
  • Terugkoppeling vanuit de Centering-begeleiding wordt gewaardeerd, en sommige respondenten geven aan dat ze hun zorgverlening hebben aangepast voor de Eritrese zwangeren.

Uitkomsten voor Oekraïense zwangeren:

  • Deelnemers zijn beter op de hoogte van de Nederlandse geboortezorg en de rol van de verloskundige.
  • Het online CenteringZorg-aanbod biedt contact met lotgenoten, vooral waardevol voor zwangeren die gevlucht zijn naar Nederland.
  • Zorgverleners ervaren dat deelname aan het aanbod de Oekraïense zwangeren beter voorbereidt op consulten en dat ze meer vragen durven te stellen.
  • Het aanbod ontlast zorgverleners, doordat de zwangeren beter geïnformeerd zijn en minder vragen hebben tijdens consulten.

Wil je meer hierover weten? Lees/download het Verslag uitkomsten enquête effecten CenteringZorg voor Eritrese en Oekraiense zwangeren op de zorgverlening

Bericht delen: