‘Van afwachtend tot actief en voor zichzelf opkomend: je ziet deelnemers groeien’

Lisa Vliegenthart stopte vorig jaar met praktiseren als verloskundige in de reguliere zorg. Tegelijk startte ze met het begeleiden van online-centeringgroepen voor zwangeren uit Eritrea. “In dit werk vind ik de combinatie die ik zocht van werken met mensen met een migratieachtergrond en geboortezorg.” Lisa heeft een passie voor projecten die de toegang tot zorg verbeteren en is ook coördinator van het programma seksuele gezondheid bij Dokters van de Wereld.

Inmiddels heeft Lisa samen met de cultuur-mediator drie groepen zwangeren begeleidt. Nu loopt hun vierde groep. “In het begin was het zoeken: een nieuwe rol, een nieuwe manier van werken, en ook nog online. Nu ik de serie van negen zwangerschapsbijeenkomsten al vaker heb gedaan, loopt het heel natuurlijk. Ik heb mijn draai gevonden.

“Het is fijn om deze bijeenkomsten te kunnen aanbieden. Ze geven de vrouwen toegang tot informatie en handvatten die ze nodig hebben om zo gezond mogelijk zwanger te zijn en een gezond kind te krijgen. Dit stelt de deelnemers in staat om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid en om voor zichzelf en hun kind op te komen.”

Meegroeien

“Het is superleuk om met de groepen mee te groeien. Bij de eerste twee bijeenkomsten zie je de vrouwen wat afwachten en moeten we nog achter ze aan bellen. Later zit iedereen om zeven uur klaar; we maken zelfs mee dat vrouwen vanuit een ziekenhuisbed meedoen! Je ziet de vrouwen geleidelijk aan groeien: vragen stellen, meepraten, voor zichzelf opkomen, en ook zelf onderwerpen aandragen. In de laatste groep hadden veel vrouwen last van obstipatie. Ze kwamen herhaaldelijk op dit thema terug: ‘Hier moeten we het echt nog over hebben!’ Mooi toch? Het is fijn om je zo te kunnen laten sturen door de vragen van deelnemers. Je kunt daardoor goed aansluiten bij hun belevingswereld en ze de kennis aanreiken die ze nodig hebben. Door met elkaar hierover te praten, ontdekken de vrouwen wat ze nodig hebben om gezond moeder te worden.”

Verrijking

“Voor mijzelf is dit ook leerzaam. Door deze andere manier van werken (van niet alleen maar zenden maar echt een gesprek aangaan) zie je dat er zoveel meer in deze vrouwen zit. Want hoe betrokken je als verloskundige ook bent, je vult toch vaak dingen voor deze zwangeren in, al was het maar omdat je elkaar niet verstaat. Als verloskundige verleende ik veel zorg in het asielzoekerscentrum. Ik dacht dus dat ik deze vrouwen al goed kende. Maar nu weet ik dat er zoveel meer in ze schuilt. Het zijn krachtige vrouwen die best weten wat ze willen. Maar in een land waar ze de taal niet spreken en de zorg, het systeem en de cultuur niet kennen, hebben ze wel een zetje in de rug nodig. Door echt een open gesprek aan te gaan, ontstaat er contact, wederzijds vertrouwen en empowerment.”

Zeldzaam

“In de tweede groep die ik begeleidde was een kindje overleden in de baarmoeder, doordat de placenta losliet. In de groepen die volgde, hebben we daar natuurlijk over gesproken. We bespreken meermaals het beladvies en drukken de deelnemers op het hart: bel de verloskundige als het nodig is. Prompt was er in een groep erna weer een placentaloslating. Die vrouw was te vroeg bevallen en deelde haar verhaal met de groep tijdens een volgende bijeenkomst. Ze vertelde dat ze de klachten en signalen herkende, doordat we die goed besproken hadden en dus wist dat ze meteen moest bellen. ‘Ik heb op tijd gebeld, de ambulance kwam meteen, ik heb mijn kind gered’, zei ze. Zoiets zeldzaams, dat geloof je toch haast niet?”

Wie is Lisa

Lisa Vliegenthart werkte van 2016 tot 2021 als verloskundige in Voorschoten, Rijnsburg en omgeving. Ze werkt sinds 2022 bij Dokters van de Wereld als coördinator van het programma seksuele gezondheid voor ongedocumenteerde asielzoekers. Sinds 2021 versterkt ze het team van online-CenteringZorg voor zwangeren uit Eritrea.

Zwangeren aanmelden vanuit jullie VSV, praktijk of afdeling?

Bericht delen: