Nu ook online-bijeenkomsten met jonge moeders uit Eritrea

De vrouwen uit Eritrea die tijdens hun zwangerschap meedoen aan de online-groepen willen ook graag centering-bijeenkomsten bijwonen als hun baby geboren is. Daarom werd het aantal sessies uitgebreid. De eerste pilotgroep met twaalf Eritrese moeders is najaar 2022 afgerond. 

“De sfeer van de pilotgroep en de groepen erna was heel goed, er werden veel vragen gesteld. Gemiddeld waren er bij elke bijeenkomst negen moeders aanwezig.” Anne Bedaux (verloskundige en centering-trainer) en Amy Welde Selase (cultuurmediator en centering-co-begeleider) begeleidden samen de eerste pilotgroep, bestaande uit 12 moeders met kinderen tussen 8 en 15 maanden. “Met deze groep hebben we alle  vijftien bijeenkomsten gedaan, nu wel in een korter tijdsbestek dan uiteindelijk de bedoeling is. Na de vijftien sessies organiseerden we een aparte bijeenkomst, waarin de vrouwen ons veel waardevolle feedback gaven.”

Belangrijkste onderwerpen

Deze onderwerpen werden door de deelnemers het belangrijkste gevonden:

 • Opvoeding van kinderen in Nederland
 • Positieve manieren om kinderen te begeleiden in plaats van fysieke straffen
 • Anticonceptie voor gezinsplanning
 • Huiselijk geweld
 • Een veilige thuisomgeving voor kinderen
 • Zwemlessen voor moeders
 • Seksualiteit en seksuele opvoeding van kinderen
 • Zelfzorg voor moeders
 • Kinderrechten
 • Gebruik van de 112-app
 • Gezonde leefstijl voor kinderen

Online-format bevalt goed  

Het online-format heeft de voorkeur boven live-bijeenkomsten. Redenen die de deelnemers hiervoor aandragen: andere kinderen kunnen tijdens de zoomsessies thuis spelen, je hebt geen openbaar vervoer nodig en je kunt tijdens de sessie koken als dat nodig is.

Experts betrekken

De deelnemers geven aan dat ze het interessant vonden wanneer er tijdens sommige bijeenkomsten experts betrokken waren. Drie experts zouden wat hen betreft standaard kunnen worden betrokken: iemand van het Ouder- en Kindteam, van Veilig Thuis en van de politie.

Certificaat

De deelnemers geven aan dat ze graag ook een certificaat willen ontvangen voor hun deelname aan deze opvoedingssessies. Ze krijgen ook een certificaat voor het bijwonen van de bijeenkomsten tijdens de zwangerschap.

Community-building

Minstens zes deelnemers van de pilotgroep hebben contact buiten de online-bijeenkomsten. De vrouwen bellen elkaar of ontmoeten elkaar persoonlijk.

Vaders betrekken

Het bleek bij deze pilot lastig om de partners van de vrouwen te betrekken bij de speciale vaderbijeenkomst. Voortaan willen we vaders uit de verschillende groepen samen uitnodigen voor de online-vaderbijeenkomst.

“Deze bijeenkomsten zijn zoveel meer dan ‘educatieve sessies’. Ik verblijf nog steeds niet legaal in Nederland, deze groep was er voor mij in mijn donkerste dagen. Het gaf me zoveel: praktische dingen voor mijn baby en zoveel inzichten. Ik ben zo dankbaar voor deze sessies. Vrouwen zouden van dit project moeten weten. Ik geef alle vrouwen die ik ken het advies om mee te doen. Ik zeg ze dat het hun leven zal veranderen. Ik heb geen idee hoe mijn leven zou zijn verlopen zonder jullie twee en de groep” – Een deelnemer

 

Bericht delen: