Goede start voor nieuwe bewoners Veenkoloniën

In de Veenkoloniën is de gemiddelde levensverwachting en de gezondheid van de bewoners slechter dan in de rest van Nederland. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. Naast levensstijl ook een gebrek aan kennis, armoede, ongezondere woon- en werkomstandigheden en laaggeletterdheid. CenteringPregnancy, als methode voor zwangerschapsbegeleiding, kan bijdragen aan een verbetering van de gezondheid en levensverwachting.

Kans voor de Veenkoloniën

In 2014 kwam er van toenmalig Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) een gericht voorstel om de gezondheid van de inwoners te verbeteren en daar geld voor vrij te maken. Inmiddels zijn we 4 jaar verder, heeft het programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’ 10 miljoen euro gekregen en lopen de eerste projecten.

Goede Start

Een van deze concrete projecten is extra begeleiding voor kansarme zwangeren en tieners onder de naam Goede Start. Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie. Het omvat de fasen tussen conceptie en het 18e levensjaar binnen een gezin. De gedachte is namelijk dat de slechtere gezondheid en kortere levensverwachting al begint rond de geboorte. Bijvoorbeeld door een moeder die rookt en een baby die minder gezonde voeding krijgt. Met de gift van twee ton van het goede doelen-fonds kan die hulp sneller en vaker worden gegeven.

CenteringPregnancy bij Treant Zorggroep

CenteringPregnancy, waarbij medische controles gecombineerd worden met het delen van kennis, empowerment en ondersteuning van groepsleden voorop staat, is bij uitstek geschikt voor deze doelgroep.
En in maart startte dan ook de eerste reeks bijeenkomsten van CenteringPregnancy bij Treant Zorggroep, een zorgorganisatie in de driehoek Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. De bijeenkomsten worden verzorgd door twee verloskundigen van verloskundigenpraktijk EVE en een kraamverzorgster van de Kraamvogel. De training van verloskundigen en co-begeleiders wordt financieel ondersteund vanuit het project Goede Start.

Bronnen en links:

Bericht delen: