Centering in covid-19 tijd

Door de corona-uitbraak en bijbehorende maatregelen nam de CenteringZorg aan zwangeren in Nederland binnen korte tijd nieuwe vormen aan. Het ‘artikel van de maand’ van het Britse tijdschrift The Practising Midwife gaat over deze ontwikkeling en innovatie. Dit is een korte Nederlandse samenvatting. 

Het uitbreken van de coronapandemie leidde in maart tot verminderde prenatale zorg en tot de onmiddellijke stopzetting van centering-groepszorg in het land. Het veroorzaakte angst en stress bij zwangere vrouwen, waardoor de behoeft aan groepszorg volgens verloskundigen juist toenam.

Nieuwe gestandaardiseerde methoden

cover tijdschrift Midwive UKIn heel het land ontstonden initiatieven, door zowel zwangere vrouwen als verloskundigen, om op een alternatieve manier vorm te geven aan prenatale groepszorg. Deze initiatieven zorgden ook voor vragen: bijvoorbeeld over de veiligheid van de online platforms, welke interactieve werkvormen zich goed leenden voor online gebruik, en hoe je als verloskundige omgaat met je faciliterende rol in een online bijeenkomst. Maar ook over hoe je met inachtneming van de coronamaatregelen en dus op veilige afstand een gewone centering-bijeenkomst kunt vormgeven. Om zorgverleners en hun cliënten te ondersteunen, namen Stichting Centering Nederland en de afdeling Child Health van TNO daarom het initiatief om een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen voor zowel online centering als gewone centering-zorg op 1,5 meter afstand.

Online trainingen voor professionals

Samen met experts werden centering-werkvormen opnieuw vormgegeven en geprobeerd. Ook werden digitale platforms getest op hun bruikbaarheid voor interactieve groepsbijeenkomsten. Zo kreeg al het centering-materiaal in een kort tijdbestek nieuwe vormen; het kwam via de website van de stichting ter beschikking. Met een online-training konden centering-professionals kennismaken en leren omgaan met het nieuwe materiaal en de online manier van werken.

Omdat de behoefte van zwangeren aan onderling contact tijdens de lockdown zo evident was, organiseerde Stichting Centering een aparte workshop voor niet-centering getrainde verloskundigen. Zodat ook zij extra ondersteuning konden bieden aan hun zwangeren.

De typische centering-sfeer ontstaat ook online

Online Centering is natuurlijk heel wat anders dan een gewone centering-bijeenkomst. Toch zien we, dat bij digitale groepsbijeenkomsten óók contact, verbondenheid en onderlinge support ontstaan tussen de deelnemers; de typische ‘centering-sfeer’. Wel is de privacy lastiger te garanderen. De omgang met en het behoud van privacy vereisen dus meer aandacht, ook binnen de groep.

Dit is een korte samenvatting van het Engelstalige artikel ‘Centering in times of the COVID-19 pandemic’, dat januari 2021 verscheen in The Practising Midwife. Het volledige artikel van Marlies Rijnders (onderzoeker TNO Child Health), Suze Jans (onderzoeker TNO Child Health), en Katja van Groesen (voorzitter Stichting Centering Nederland) vind je op de site van all4maternity.com en is alleen toegankelijk voor leden.

Meer lezen over Online CenteringZorg

 

 

 

Bericht delen: