Tips & Tricks voor een voorspoedige start

Op verschillende plekken in Nederland wordt groepsgewijze jeugdgezondheidszorg aangeboden aan ouders. Eenmaal aan de slag zijn ouders en professionals overtuigd van de meerwaarde. Wel blijkt het invoeren van CenteringOuderschap voor JGZ-organisaties een hele uitdaging te zijn. Vanuit Stichting Centering denken wij graag met jullie mee.

Handreiking Implementatie CenteringOuderschap

Om JGZ-professionals en JGZ-professionals te helpen met het implementeren van deze geheel andere manier van zorg verlenen, publiceren wij spoedig een Handreiking Implementatie CenteringOuderschap. Deze bundelt de expertise van Centering-trainers en JGZ-professionals tot dusver. Wil je deze Handreiking ontvangen? Stuur dan een mail naar info@centeringzorg.nl.

Tips & Tricks voor een voorspoedige start

 • Haak aan bij CenteringZwangerschap: In sommige regio’s is de JGZ-verpleegkundige aanwezig bij de achtste of negende bijeenkomst om zwangeren te motiveren om ook mee te doen aan de oudergroep van het consultatiebureau.
 • Kijk of je CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap kunt samensmelten, zodat de groep voor ouders gewoon doorloopt. De tiende CenteringZwangerschap-bijeenkomst (wanneer de baby geboren is) kan dan eventueel meteen de aftrap zijn van de CenteringOuderschap-groep.
 • In de stad Groningen ontdekte men dat het werven van ouders voor de CenteringOuderschap-groepen een stuk makkelijker gaat als dit gebeurt door de mensen die de groepen zelf begeleiden.
 • Zorg dat de verloskundigen op de hoogte zijn dat ouders bij het consultatiebureau kunnen kiezen voor groepsgewijze zorg.
 • Is er geen geschikte ruimte om een groep aan te bieden? Vraag dan na bij de gemeente of bij verloskundigenpraktijken in de buurt.
 • Houd er rekening mee dat het plannen van een CenteringOuderschap-groep best een sudoko is: je moet immers rekening houden met allerlei factoren, zoals de leeftijden van de kinderen en de beschikbaarheid van de begeleiders en de ruimte.
 • CenteringOuderschap aanbieden in de avonduren kan voor ouders juist een reden zijn om hieraan mee te doen.
 • Vanuit de Centering-gedachte is het goed om vooral aan het begin relatief veel groepssessies te hebben. Dan hebben ouders veel vragen. Ook kan zo de groepsbinding tot stand komen.
 • Stel iemand van het JGZ-team aan als CenteringOuderschap-ambassadeur/coördinator. Deze persoon stelt een beknopt implementatieplan op met doelen, activiteiten, planning en strategie. Ook coördineert hij of zij het verdere proces.

De voordelen volgens JGZ-professionals

Volgens JGZ-professionals draagt CenteringOuderschap bij aan de transformatiedoelstellingen: demedicaliseren, ontzorgen, eigen kracht en hulp op maat. Bijna alle JGZ-professionals willen dan ook doorgaan met de uitvoering van Centering Parenting. Zij noemen deze voordelen:

 • “Het sluit aan bij behoefte van ouders”
 • “Het werken met groepen geeft meer werkplezier”
 • “Het intensieve contact met ouders geeft meer diepgang en continuïteit”
 • “Ouders geven elkaar zelf de adviezen, op een manier die veel meer aanspreekt”
 • “Je kan dieper ingaan op onderwerpen omdat je langer de tijd hebt”
 • “Ouders zijn heel positief! Ze houden vriendschappen over aan de bijeenkomsten, voelen zich gesteund en niet alleen in hun gedachten over opvoeden en ouderschap”

Tegenover deze voordelen noemen de professionals één nadeel: Het kost veel tijd en er zijn geen extra uren voor.

Meer tevredenheid bij ouders

Onderzoek naar CenteringOuderschap laat zien dat ouders die deze groepsgewijze zorg ontvingen, hun bezoek aan het consultatiebureau vaker nuttig vinden. Zij geven de JGZ-zorg en JGZ-medewerkers een hoger rapportcijfer dan ouders die niet deelnamen aan CP.

Wil je in contact komen met organisaties die CenteringOuderschap aanbieden. Wij brengen je graag in contact met de CenteringOuderschap-coördinator van deze organisaties.

Download de Q&A over CenteringOuderschap (pdf)

Wil je meer praktijkervaringen met CenteringOuderschap lezen? Lees dan onze uitgave over groepsgewijze jeugdgezondheidszorg in de praktijk.

Bericht delen: