Succesvol ouders werven voor CenteringOuderschap

Ouders en professionals zijn enthousiast over groepsgewijze zorg bij het consultatiebureau. Er is dan ook steeds meer belangstelling voor deze vernieuwende aanpak, waarbij ouders zelf meer aan bod komen. Het werven van deelnemers wordt in de aanloop vaak als een drempel ervaren. TNO verzamelde in haar evaluatieonderzoek verschillende tips en tricks uit de gesprekken met JGZ-professionals. 

In diverse gemeenten start de jeugdgezondheidszorg (JGZ) met het aanbieden van CenteringOuderschap (CenteringParenting) als onderdeel van de Kansrijke Start-aanpak. Onderstaande ervaringen en tips over de werving voor Centering-groepen komen dan van pas. JGZ-organisaties die CenteringOuderschap aanbieden, geven aan dat het ongeveer twee jaar duurt om de aanpak goed te implementeren. Stichting Centering denkt graag mee. Ook is het op aanvraag mogelijk om een wervingsworkshop te organiseren. 

Wil je weten hoe CenteringOuderschap het zelfvertrouwen van ouders versterkt? Lees 3 pareltjes van Centering volgens een jeugdarts

Tips uit de praktijk

Enthousiasme werkt aanstekelijk! Zorg ervoor dat diegene die de ouders werft goed weet wat CenteringOuderschap is en er enthousiast over is. Dit werkt vooral goed als zij ook diegene is die de groepen uitvoert.

 • Zorg dat de verloskundigen in de regio weten dat ouders voortaan kunnen kiezen voor groepsgewijze zorg op het consultatiebureau.
 • Breng CenteringOuderschap als iets normaals, niet als iets nieuws. Enthousiaste werving werkt.
 • Werf al in de CenteringZwangerschap-groep (bijvoorbeeld bij de 22 weken kinkhoestvaccinatie) en neem deze groep zoveel als kan over.
 • Zorg voor een link om je aan te melden.
 • Zorg voor één coördinator. 
 • Handig is als de planning voor een stad of gebied wordt bijgehouden door één persoon. Vooral als er op meerdere locaties groepen gaan draaien. Zo houd je overzicht. 
 • Plan de groep op dagen en tijden dat ouders beschikbaar zijn. Denk ook na over avonden en weekenden. 
 • Plan de groepen voor een heel jaar vooruit in. Dat vinden ouders prettig.
 • Als ouders op de eerste bijeenkomst aanwezig zijn, komen ze meestal ook naar de volgende.
 • Zorg dat je programma aansluit bij de vraag van ouders en organiseer bijvoorbeeld eerste hulp voor kinderen, fotoshoot van baby’s. e.d.
 • Maak van je controles een evenement dat ouders niet willen missen!

Aansluiten bij CenteringZwangerschap/CenteringPregnancy

De instroom van ouders is vaak afhankelijk van het aantal verloskundigenpraktijken dat CenteringZwangerschap aanbiedt. 

 • Werven in deze groepen blijkt heel succesvol. Zo kan de verpleegkundige aansluiten bij de achtste bijeenkomst van de CenteringZwangerschap-groep om informatie te geven. Aan het eind van deze groep geven de ouders door of ze willen doorgaan met CenteringOuderschap en horen zij welke data al zijn gepland.
 • Vraag de zwangere deelnemers in de CenteringZwangerschap-groep: Wat zou jij willen van het consultatiebureau? Hun antwoorden komen waarschijnlijk eerder aan bod in de groepsgewijze CenteringOuderschap dan in de individuele consultatiebureauzorg. 
 • Soms kan een CenteringZwangerschap-groep niet in zijn geheel doorgaan bij het consultatiebureau, doordat de geboortedata te ver uit elkaar liggen. Kijk dan naar de mogelijkheid om al meer groepen in te plannen. 

“Naar de verloskundige of naar het consultatiebureau gaan, voelt alsof je naar de huisarts gaat… Maar Centering is juist leuk!” Lees het interview met Myrcka Spanjer die zowel bij de verloskundige als bij het consultatiebureau meedeed aan Centering. 

Ervaringen van JGZ-organisaties met werven en plannen 

 • Een GGD heeft voor huisbezoeken een speciaal briefje met een korte beschrijving van CenteringOuderschap. Ook nam men hier een hele CenteringZwangerschap-groep (CenteringPregnancy) over van de verloskundige.
 • Bij een andere GGD verliep het werven altijd moeilijk, maar zijn de groepen nu vol. De wervingsworkshop van Stichting Centering heeft hierbij erg geholpen. In principe wordt er geworven in de CenteringZwangerschap-groepen, aangevuld met andere ouders. Voor de CenteringOuderschap-groepen worden de vaccinaties in koelboxjes meegenomen.
 • Ook wordt hier geëxperimenteerd met aanmeldingen via de website, zodat ouders zichzelf kunnen inschrijven. Een assistent checkt of deze ouders daadwerkelijk in aanmerking komen (bijvoorbeeld of de leeftijd van het kind klopt). De link wordt verspreidt met de e-mailuitnodiging van de intake. Ouders kunnen zich tot een week voor de eerste groep nog inschrijven. 
 • Een GGD heeft de ervaring dat de datum van CenteringOuderschap-groep al bekend moet zijn, voor er kan worden geworven. Eerder bleven er van de CenteringZwangerschap-groep minder dan de helft aan deelnemers over. Nu wordt al tijdens deze groepen gevraagd welk dagdeel handig is en ook al de planning doorgeven. Ook buiten deze groepen wordt geworven. Men wil eens in de zes weken een groep starten en ook de avonden als optie aanbieden. Ouders kunnen ook via de website van het consultatiebureau laten weten dat ze willen meedoen. Zij worden dan gebeld door de assistent die hen inplant. 
 • Bij nog een GGD plannen de begeleiders de dag en het tijdstip en gaan dan werven. Dat gebeurt vanaf de intake tot aan het eerste individuele consult. Doel is een groep van ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Men sluit aan bij de verloskundige praktijken, werft uit CenteringZwangerschap-groepen en tijdens de intake. Zo lukt het om 6-8 deelnemers per groep te krijgen, die ook blijven. In deze stad werven alle verpleegkundigen, vaak bieden zij deze ook zelf.

Sociale media 

 • Wees enthousiast over centering op bijvoorbeeld sociale media en vraag ook aan enthousiaste ouders om veel te posten op sociale media.
 • Handig is als verloskundigepraktijken het op hun Facebookpagina melden dat er CenteringOuderschap-groep start bij het consultatiebureau en hoe ouders zich daarvoor kunnen opgeven. 
 • Werving voor CenteringOuderschap blijkt goed te werken in de WhatsApp-groep van CenteringZwangerschap, een taak van de jeugdverpleegkundige. 

Wil je meer praktijkervaringen met Centering Parenting lezen? Lees dan onze speciale uitgave over groepsgewijze jeugdgezondheidszorg in de praktijk.

Bericht delen: