Nieuw: Handreiking Implementatie CenteringZorg in het Ziekenhuis

Ook voor poli’s verloskunde zijn er veel goede redenen om zwangeren en hun partners groepszorg te bieden. Wel is deze manier van zorg verlenen een flinke omslag voor een ziekenhuisorganisatie. Mede op basis van de ervaringen van het Ziekenhuis Amstelland ontwikkelde Stichting Centering een Handreiking om ziekenhuizen hiermee op weg te helpen.  

Download de Handreiking Implementatie CenteringZorg in het Ziekenhuis

Katinka Overmars, gynaecoloog Amstelland Ziekenhuis: “Wat de implementatie bij ons een extra boost gaf, was de evaluatie van Qualicore, kwaliteitssysteem voor ziekenhuizen. Daarin werd de CenteringZorg in ons ziekenhuis vermeld als voorbeeld van excellente patiëntenzorg. De eerste 1000 levensdagen van een pasgeborene zijn zo belangrijk voor een goede start van baby’s en gezinnen. Een bevalling kan heel mooi zijn, maar ook heel zwaar en zelfs traumatisch. Een goede voorbereiding helpt enorm voor een goede start.” Lees het interview met de kartrekkers CenteringZorg in het Amstelland Ziekenhuis.

De Handreiking bevat een stappenplan voor het implementatietraject

De groepszorg moet worden ingebed in de ziekenhuisorganisatie. Dit vereist veel afstemming, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de patiëntendossiers in het elektronisch patiëntensysteem: wie dat doet en op welke manier. De gehele implementatie heeft dan ook minstens twee jaar tijd nodig.

Tekst gaat foto’s verder

Wat is CenteringZorg en wat heeft het te bieden? 

CenteringZorg is een andere manier van zorg verlenen: groepsgewijs, interactief en patiëntgedreven. Een aanpak van gezondheidszorg die zwangeren en hun partners de regie geeft en die leidt tot betere gezondheidszorg en uitkomsten.

Binnen centering-bijeenkomsten vindt medische basiszorg plaats, waarbij de zwangeren en hun partners zelf een actieve rol hebben. Daarnaast wisselen zij onderling kennis en ervaring uit onder begeleiding van health professionals.

Uit onderzoek blijkt dat deze groepsgewijze zwangerschapszorg bij de aanstaande ouders en bij professionals leidt tot meer tevredenheid over en plezier in de zorg. Deelnemers en professionals ervaren het als zorg die meer aansluit bij de behoefte van aanstaande ouders, en die meer diepgang, gezondheidsvaardigheden en sociale steun biedt.

Er is binnen de centering-groep meer tijd om de medische vragen van patiënten te bespreken. Ook is er ruimte om het over nog veel andere thema’s te hebben die voor hen relevant zijn. Deelnemers leren van elkaar en bieden elkaar bevestiging, steun en vriendschap, vaak ook buiten de bijeenkomsten om. Vaak blijven ouders, van wie de kinderen tegelijk opgroeien, nog lang met elkaar in contact.

Wat maakt CenteringZorg zo’n omslag? 

Als je het Centering zorgmodel in je organisatie invoert, verandert er veel, namelijk:

 • de rol van de zorgverlener: van een sturende rol naar de rol van begeleider
 • de relatie met de patiënt: meer gelijkwaardigheid
 • de organisatie van de zorg: andere werving, planning, faciliteiten etc.

Zorg volgens het Centering-model is meer dan ‘groepsvoorlichting geven’ of het aanbieden van zorg in een groep. Werken met een groep aanstaande ouders vraagt een andere aanpak dan bij een individueel consult. Zorgverleners moeten deels informeren en voorlichten, maar veel belangrijker is het faciliteren van een actieve uitwisseling tussen ouders en het begeleiden van dit groepsproces. De vragen, raadgevingen en oplossingen ontstaan vanuit de groepsdynamiek, wat leidt tot betere en efficiëntere begeleiding en tot betere gezondheidsuitkomsten.

Tips voor ziekenhuizen

 • Formeer een implementatie/stuurgroep, die alle kwaliteiten in huis heeft die je nodig hebt
 • Bereid je goed voor
 • Zorg voor voldoende draagvlak binnen je ziekenhuis
 • Steun van management en medische staf is onontbeerlijk
 • Zorg voor korte lijntjes naar alle betrokkenen
 • Houd er rekening mee dat het twee jaar kan duren voor het echt goed loopt
 • Zorg dat de poli-medewerkers betrokken en goed geïnformeerd zijn
 • Geef niet gelijk op als de groepen niet helemaal vol zijn
 • Betrek Stichting Centering voor implementatie-coaching
 • Gebruik de Handreiking Implementatie CenteringZorg in het ziekenhuis

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) pleit voor groepszorg in de eerste 1000 dagen:“Zorg en hulpverlening aan ouders moeten zodanig worden ingericht dat zij bijdragen aan het versterken van netwerken. Bijvoorbeeld door vaker groepsgewijs te werken en de vorming van sociale netwerken onderdeel te laten zijn van de hulpverlening, zoals bij CenteringZwangerschap.” Lees meer

Bericht delen: