Moeders zijn blijer met CenteringZorg

Wat is de relatie tussen deelname aan groepszorg tijdens de zwangerschap en ‘moederlijke tevredenheid’? Om deze vraag te beantwoorden, bundelen onderzoekers de studies over dit onderwerp.  

Onderzoekers van GroupCare_1000* (onder wie onderzoekers van TNO en van het ‘Darmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice’) doorzochten de verschillende wetenschappelijke databases naar studies over CenteringPregnancy verschenen tussen 2003 en 2023.

7685 vrouwen die meededen aan CenteringPregnancy

De 20 studies die in de review werden opgenomen, vergeleken de tevredenheid over de zorg – van vrouwen die op centering gebaseerde perinatale zorg kregen met een controlegroep van vrouwen die standaard individuele zorg kregen. In totaal hebben 7685 vrouwen deelgenomen aan de studies die zijn opgenomen in de review.

Moeders zijn meer tevreden met groepszorg dan met standaardzorg

De onderzoekers ontdekten dat er bij de meerderheid van de studies (17 van de 20) sprake was van hogere tevredenheid met groepszorg dan met standaard individuele zorg. De mate van hogere tevredenheid varieerde tussen de vijf en zelfs twintig keer hoger. Bij drie studies lag de tevredenheid lager.

Dit is van belang omdat tevredenheid in relatie staat tot toegang tot zorg

Zelfgerapporteerde tevredenheid is een cruciaal resultaat van perinatale groepszorg. Het is van invloed op de bereidheid tot het gebruik van diensten en de toegang tot zorg. Het begrijpen van de relatie tussen deelname aan groepszorg en moederlijke tevredenheid draagt daarom volgens de onderzoekers bij aan een betere beoordeling van de effectiviteit en impact van groepszorg tijdens de perinatale periode.

Groepszorg op basis van het Centering-model omvat:

  • medische controle
  • gezondheidsbevordering
  • de gelegenheid om nieuwe contacten op te bouwen met andere aanstaande ouders

Ga naar ScienceDirect voor ’Maternal satisfaction with group care: a systematic review’

* Het onderzoek van GroupCare_1000 is geïnitieerd door TNO. Projectleiders zijn: Marlies Rijnders en Eline Vlasblom.

De ervaringen van drie moeders 

Drie moeders die in verschillende delen van Nederland wonen, delen hun expertise tijdens het internationale Centering-congres. Alle twijfelden ze toen ze door hun verloskundige werden gevraagd om aan een groep deel te nemen. “Ik doe dingen gewoonlijk liever alleen.” Maar de drie zijn blij dat ze ervoor kozen om mee te doen, twee van hen hebben inmiddels al vaker meegedaan: “We hebben, alweer vijf jaar later, nog steeds veel aan elkaar!” “Ik leerde er mijn beste vriendin kennen, en onze dochters zijn nu ook beste vriendinnen.” Welk argument had jullie achteraf gezien eerder over de streep getrokken? “Had ik vooraf geweten dat ik zoveel contacten eraan overhield, waarop ik jaren later nog kan bouwen, dan had ik niet getwijfeld. Ik kom uit Canada en kende hier nog niemand.” Maar is een groep wel veilig genoeg om alles te kunnen bespreken? “Dat had ik niet gedacht, maar jazeker! Het zijn juist ook de verhalen en vragen van anderen die je triggeren.” Een andere moeder reageert: “Ik ben nu zwanger, maar ik had hiervoor twee miskramen. Met mijn vriendinnen kan ik daarover niet goed praten, maar in deze groep wel.”

Bericht delen: