Effectiviteit CenteringZwangerschap erkend

CenteringZwangerschap staat in de interventiedatabases van RIVM en NJI vermeld met erkenning ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. 

Het oordeel van de commissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd): “CenteringZwangerschap is een mooie en goed onderbouwde interventie voor de brede doelgroep zwangeren. Er zijn duidelijke regels voor (her)certificering van de uitvoerders. De training is geaccrediteerd. De onderbouwing is sterk en legt ook een link met de opzet van een nieuw verloskundig begeleidingsmodel. De effectstudies bieden voldoende bewijskracht voor het niveau 1ste aanwijzingen voor effectiviteit.”

“Onderzoek in Nederland laat zien dat de interventie goed uitvoerbaar is. Internationaal en Nederlands onderzoek laten tenminste gelijke of betere gezondheidsuitkomsten zien en hogere tevredenheid onder zwangeren en zorgverleners dan in individuele zorg.”

Hier vind je CenteringZwangerschap in de Databank van RIVM Loket Gezond Leven 

Hier vind je CenteringZwangerschap in de Databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut

CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap zijn interventies van het Actieprogramma Kansrijke Start

 

 

Bericht delen: