Gezondheidswinsten CenteringZwangerschap leiden tot langetermijn-kostenbesparing

In het wetenschappelijke tijdschrift Midwivery van november 2023 publiceren onderzoekers van TNO het artikel: Long-term cost savings with Centering-based group antenatal care.

Bekijk het artikel hier

CenteringZwangerschap laat betere gezondheids- en psychosociale uitkomsten zien in vergelijking met een-op-een prenatale zorg. Maar de kosten voor de uitvoering ervan zijn ook hoger. Een studie van TNO-onderzoek laat zien dat deze kosten worden gecompenseerd door kostenbesparingen op de lange termijn.

Suze Jans van TNO: “Onze kosten-batenanalyse laat zien dat CenteringZwangerschap weliswaar 45 euro per zwangere extra kost in vergelijking met een-op-een zorg, maar dit wordt gecompenseerd door de kostenbesparingen op langere termijn. Deze kostenbesparingen houdt verband met: de toegenomen borstvoedingsduur, verminderde prevalentie van zwangerschapgerelateerde hypertensie en minder roken na de bevalling. Dit leidt tot een gemiddelde netto kostenbesparing van 67 euro per Centering-deelnemer.”

Vanaf 2024 kunnen verloskundigen een aanvullend tarief ontvangen voor het aanbieden van CenteringZwangerschap.

Samenvatting

Bij prenatale groepszorg wordt de medische zorg uitgebreid met: het versterken van gezondheidsvaardigheden en het stimuleren van een sociaal netwerk. Dit zorgmodel, dat de reguliere een-op-een zorg vervangt door zorg in een groep, laat positieve perinatale uitkomsten zien. Het aanbieden van groepszorg brengt voor eerstelijns verloskundigen echter hogere kosten mee.

Welk effect heeft het vervangen van reguliere een-op-een prenatale zorg door CenteringZwangerschap op de toekomstige toekomstige gezondheidszorgkosten en gezondheidsresultaten? Hierover ging de studie van TNO.

Methoden

TNO voerde een kosten-batenanalyse uit, waarbij de kosten en uitkomsten van CenteringZwangerschap zijn vergeleken met die van een-op-een zorg met behulp van een hypothetisch cohort van 12.894 vrouwen die zorg ontvingen volgens het Centering-model. De primaire data zijn afkomstig uit een recent Nederlands gerandomiseerd onderzoek naar de uitkomsten van CenteringZwangerschap. Overige gegevens zijn ontleend aan de beschikbare literatuur en een online vragenlijst ingevuld door verloskundigenpraktijken. De belangrijkste uitkomstmaten waren de differentiële kosten van CenteringZwangerschap en de zorgkosten gedurende de rest van het leven gerelateerd aan de effecten van CenteringZwangerschap, in vergelijking met reguliere een-op-een zorg.

Resultaten

CenteringZwangerschap kost weliswaar 45 euro per zwangere extra in vergelijking met een-op-een zorg, maar dat dit wordt gecompenseerd door een kostenbesparing op langere termijn. Deze kostenbesparing houdt verband met: de toegenomen borstvoedingsduur, verminderde prevalentie van zwangerschapgerelateerde hypertensie en minder roken na de bevalling. Dit leidt tot een gemiddelde netto kostenbesparing van 67 euro per Centering-deelnemer.

Bekijk het artikel hier

Bericht delen: