Centering Fit in Amsterdam: prenatale groepszorg in beweging

Voldoende en op de juiste manier bewegen tijdens de zwangerschap voorkomt fysieke klachten en draagt bij aan een voorspoedige bevalling en sneller herstel. Bij de verloskundigenpraktijken in Amsterdam Noord komt dit thema daarom tijdens Centering-bijeenkomsten steevast aan bod. Bewegingsdeskundigen volgden de Centering-training om deze bijeenkomsten als co te begeleiden.

In Amsterdam wordt al sinds 2012 CenteringZwangerschap aangeboden, verloskundige zorg in groepsverband voor vrouwen die ongeveer even lang zwanger zijn. “Pilots in verloskundigenpraktijken in Amsterdam Noord en Zuidoost leerden ons destijds dat voldoende én op de juiste manier bewegen tijdens de zwangerschap onderbelicht bleven”, vertelt Jocelyn Didde van SAG Zorgontwikkeling Rondom de Geboorte. “Samen met TNO en de KNOV onderzochten wij daarom hoe beweging een meer prominente plek kon krijgen in onze Centering-bijeenkomsten.”

Medisch verantwoord fit blijven

“We ontwikkelden een handleiding CenteringZwangerschap Fit (CZ-Fit), die beschrijft hoe verloskundigen een fysieke component aan hun zwangerschapsbegeleiding kunnen toevoegen”, vervolgt Jocelyn. “Per bijeenkomst is aangegeven hoe zwangere vrouwen door oefeningen en activiteiten op een medisch verantwoorde manier fit kunnen blijven. Ook is beschreven hoe zwangeren bewuster van hun lichaam kunnen worden ter voorbereiding op de bevalling en de kraamtijd.”

Bekkenproblemen beperken 

Saskia Braam, zwangerschapsdocent Rondom de Geboorte is co-begeleider van de Centering-bijeenkomsten: “Aanstaande moeders nemen al vroeg in hun zwangerschap deel aan de groepsbegeleiding. Door beweging op te nemen in het programma, raken de pril zwangere vrouwen bekend met oefeningen speciaal gericht op die vroege fase van hun zwangerschap. Ze worden bewust gemaakt van hun eigen mogelijkheden om bijvoorbeeld bekkenproblemen te voorkomen of beperken.”

Dat is anders bij reguliere vormen van fysieke zwangerschapsbegeleiding: die starten doorgaans veel later in de zwangerschap, wanneer er soms al problemen zijn door overbelasting. Saskia: “Vroeg starten met oefeningen heeft preventieve voordelen: er hoeft niet gewacht te worden tot zich fysieke problemen voordoen in werksituatie, thuis of bij het sporten.”

“Vroeg starten met oefeningen heeft preventieve voordelen: er hoeft niet gewacht te worden tot zich fysieke problemen voordoen in werksituatie, thuis of bij het sporten.”

Centering (Fit) werkt bekrachtigd

CenteringZwangerschap is in Amsterdam inmiddels een ingeburgerde methode. De zwangerschapsdocenten van Rondom de Geboorte, die zijn getraind in Centering, worden dikwijls als co-begeleider gevraagd door verloskundigen, om samen een centering-groep te begeleiden. “Die samenwerking met de verloskundige is heel bijzonder”, vindt co-begeleider Esther Hoornhout. “Het intrigeert mij hoe bekrachtigend Centering en Centering Fit werken. Na de eerste bijeenkomst, waarin verschillende vrouwen van verschillende komaf aftastend binnenwandelen, ontstaat razendsnel een groepsband die ook na de bevalling blijft bestaan. Je ziet dat ze veel zelfvertrouwen en bevestiging krijgen van alle informatie van de verloskundige en van mij als bewegingsdeskundige. Dit zelfvertrouwen groeit tijdens de zwangerschap en is heel nuttig bij de bevalling.”

‘Het bundelen van onze expertise heeft een enorme meerwaarde voor de deelnemers’

Desi Hermans, verloskundige bij Verloskundigen Aan ’t IJ en lactatiekundige, biedt voor de derde keer CenteringFit-bijeenkomsten aan, waarbij ze een team vormt met de bewegingsdeskundige van Rondom de Geboorte als co-begeleider.

“Centering-bijeenkomsten bieden al een enorme verdieping van de prenatale zorg, ten opzichte van de individuele die we gewend waren. De CenteringFit-bijeenkomsten hebben een extra dimensie. De bewegingsdeskundige met wie ik samenwerk heeft natuurlijk meer kennis van het bewegingsapparaat dan ik als verloskundige. We doen in de bijeenkomsten oefeningen die voor zwangeren gezond zijn en die ze helpen in hun dagelijks leven, met zitten, slapen en sporten en die grotere klachten voorkomen. Bijna alle zwangeren hebben wel milde klachten in hun bekken, rug, knieën, nek en schouders. Bijna iedereen heeft wel iets – en dat is een logische aanleiding om tijdens onze bijeenkomsten gerichte oefeningen en adviezen te geven, waar de rest van de groep ook meteen van leert: Waar komt de klacht vandaan en wat kan ik doen om dit te voorkomen? Als een zwangere bekkenklachten heeft kan ik als verloskundige gewoonlijk alleen zeggen: ‘het komt vanuit je bekken, bezoek een bekkentherapeut voor advies’. Nu kan de bewegingsdeskundige haar hiervoor gelijk gerichte adviezen geven. Ik vind dat een enorme meerwaarde voor onze deelnemers en ik leer er zelf ook veel van.”

Wat is Rondom de Geboorte? Ga naar de website

Bericht delen: