Verloskundigen bieden een vangnet voor zwangeren in kwetsbare situaties

Verloskundigen in Zuid-Limburg gaan kwetsbare ouders die een kind verwachten niet langer alleen medisch begeleiden. Ze gaan hen ook helpen bij financiële, sociale of huisvestingsproblemen. Ook starten ze vanaf september met het aanbieden van groepsgewijze zorg aan zwangeren. Zes verloskundigen, vier kraamverzorgenden en twee JGZ-medewerkers volgden begin juni de tweedaagse Centering-training. 

In De Limburger verscheen op dinsdag 1 juni een groot artikel over de nieuwe aanpak in het kader van Kansrijke Start in Zuid Limburg. Er worden in deze regio jaarlijks bijna duizend kinderen geboren in een gezinssituatie die niet optimaal is. Dertig verloskundigen volgden daarom een speciale training om de ouders ook op andere vlakken te kunnen ondersteunen. Zij leerden hiervoor een andere manier van gespreksvoering, die is gebaseerd op het principe van Positieve Gezondheid. Diverse verpleegkundigen, gynaecologen en medewerkers uit de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg zijn ook getraind en volgen dezelfde aanpak, zodat er een doorgaande lijn is.  

Het principe van Positieve Gezondheid 

Verloskundige Tara Sevenich uit Kerkrade: “We kijken breder dan alleen naar het medische domein en richten ons bijvoorbeeld ook op eenzaamheid, stress of geen goede woonruimte. Samen met ouders bespreken we wat hun behoeftes zijn. Wat willen ze veranderen? Wat kunnen ze zelf en waar hebben ze hulp bij nodig? Vervolgens proberen we bij die hulpvraag aan te sluiten. We leerden hiervoor een andere manier van gespreksvoering, gebaseerd op het principe van Positieve Gezondheid. De controle en regie blijven bij de zwangere. Zij geeft zelf aan wat zij wil, kan of nodig heeft. Als verloskundige kun je wel zeggen dat iemand iets aan haar leefstijl moet veranderen, maar je komt verder als je vraagt: wat wil jij? Als we niet direct een passende oplossing vinden dan komt dit aan bod in ons maandelijks overleg over kwetsbare zwangeren in het Zuyderland-ziekenhuis.” Als pilot wordt in de gemeenten Vaals, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf ook zo’n overleg opgezet. Sevenich: “Wij hopen dat deze aanpak uiteindelijk leidt tot minder uithuisplaatsingen en minder jeugdzorg.”

‘Eindelijk kunnen we starten met Centering’  

Zes verloskundigenpraktijken in de regio starten vanaf september met het aanbieden van groepsgewijze CenteringZorg aan zwangeren. “Na ruim een jaar ons enthousiasme in de ijskast te hebben gezet (vanwege Covid-19) mochten we vandaag ein-de-lijk starten met de training in Centering Pregnancy”, schrijft Tara Sevenich op dinsdag 1 juni op LinkedIn. “Komende september zullen wij in de regio Parkstad starten om de eerste zwangeren deze uitgebreide, versterkende, inspirerende, motiverende maar vooral ook gezellige vorm van prenatale zorg te bieden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om te starten!” 

In De Limburger vertelt Sevenich waarom Centering het verschil maakt: “Nu krijgt iedere moeder een kwartier de tijd. Maar als je acht moeders bij elkaar zet voor een gesprek van twee uur, zie je dat ze zich gesterkt voelen, hun angst en onzekerheid kunnen delen en elkaar tips geven.” Verloskundige en trainer Positieve Gezondheid Nelleke Gosker vertelt over haar ervaring met het aanbieden van groepsgewijze CenteringZorg in Drenthe: “Sommige moeders staan er niet open voor en komen liever alleen. Ik vraag ze dan om het twee keer te proberen. De meesten blijven dan komen. Ze geven aan dat het een meerwaarde heeft. Ze bouwen een netwerk op, beginnen een WhatsAppgroepje en blijven elkaar steunen.” 

voorpagina De Limburger

Foto: Celine Debie / Verloskundigenpraktijk Puur 

De Kansrijke Start-aanpak maakt onderdeel uit van Trendbreuk Limburg: Samen werken aan een gezonde toekomst voor Zuid-Limburg 

Heb je een vraag over de Kansrijke Start-aanpak in Zuid-Limburg? Stuur een e-mail naar Paul Asbreuk, kwartiermaker Kansrijke Start: Paul.Asbreuk@ggdzl.nl

Bericht delen: