Tijdens de centering-bijeenkomsten mag men ervaringen of gevoelens delen, maar dat hoeft niet. De deelnemer bepaalt zelf wat ze wil vertellen. Er is altijd wel een moment met de zorgverlener alleen, waarin zij vragen kan stellen. Vaak is het echter wel zo dat andere ouders met dezelfde vragen of gevoelens zitten. Het kan dus zijn dat iemand anders die vraag inbrengt. Doordat men elkaars ervaringen herkent, kan het dan juist heel fijn zijn om die met elkaar te bespreken.