Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de zorg die je nu geeft. Het huisbezoek en eerste consult is vaak individueel. Daarna kunnen er bijeenkomsten zijn bij 4 weken en bij 2, 3, 4, 6, 8 en 11 maanden. Samen met de ouders bepaal je als organisatie zelf op welke momenten de groepen plaatsvinden. Als er ook CenteringZwangerschap in de regio wordt aangeboden, dan kan je de groepen door laten lopen. Het is dan mogelijk dat er zowel zwangeren als moeders met baby’s aanwezig zijn bij 1 of 2 bijeenkomsten. De verloskundige en de jeugdverpleegkundige zijn dan beiden aanwezig. Bespreek samen met de verloskundigenpraktijk hoe jullie dit in willen vullen.