Werving voor Centeringgroepen

In deze intervisie besteden we extra aandacht aan het werven van deelnemers voor de Centeringgroepen, zowel zwangerschap als ouderschap. Maar uiteraard is er ook volop gelegenheid voor het inbrengen van eigen cases en ervaringen.

Intervisies maken deel uit van het Implementatietraject/verdiepingsmodule CenteringZorg. In de (online)bijeenkomsten kun je kennis en ervaring met andere Centeringfacilitators delen en reflecteren op eigen kwaliteiten als centeringbegeleider. Ook is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Voorafgaand aan de intervisie ontvang je een voorbereidende opdracht. Dit kost je ongeveer 30 minuten.

Helaas, deze training zit al vol!