Intervisie ervaren Centering-facilitators

Deze intervisie is speciaal ontwikkeld voor centeringbegeleiders die al een poosje centeringgroepen begeleiden en voor enkele werkvormen / thema’s graag weer nieuwe inspiratie willen. Verder zullen we aan de hand van ingebrachte casuïstiek enkele uitdagende situaties/ groepen/ mensen bespreken.

Doel is om meer tools in handen te krijgen als begeleider om CenteringZorg voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken, ongeacht de achtergrond. Deelnemers aan deze intervisie zullen eigen ervaringen uitwisselen en worden begeleid door Annemiek van der Kraan, verloskundige en centeringtrainer met veel ervaring in het omgaan met groepen.

Helaas, deze training zit al vol!