Cultuur-sensitieve Centering

Deze intervisie is speciaal ontwikkeld voor centeringbegeleiders die (willen gaan) werken met cliënten van verschillende culturele achtergronden. Er komen verscheidene vragen aan bod, zoals, ‘Hoe pak je de werving aan?’, ‘Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich veilig en gehoord voelt in de centering groep?’, ‘In hoeverre zijn er aanpassingen van het standaard centeringprogramma nodig?’

Doel is om meer tools in handen te krijgen als begeleider om centering voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken, ongeacht de culturele achtergrond. Deelnemers van de intervisie zullen eigen ervaringen uitwisselen en worden begeleid door Anne Bedaux, verloskundige en centeringtrainer met veel ervaring met centering begeleiden voor Eritrese zwangeren en moeders.

Intervisies maken deel uit van het Implementatietraject CenteringZorg (verdiepingsmodule). In de (online)bijeenkomsten kun je kennis en ervaring met andere Centeringfacilitators delen en reflecteren op eigen kwaliteiten als centeringbegeleider. Voorafgaand aan de intervisie ontvang je een voorbereidende opdracht. Dit kost je ongeveer 30 minuten.

Helaas, deze training zit al vol!