Deze intervisie is speciaal ontwikkeld voor centeringbegeleiders die (willen gaan) werken met cliënten van verschillende culturele achtergronden. Er komen verscheidene vragen aan bod, zoals, ‘Hoe pak je de werving aan?’, ‘Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich veilig en gehoord voelt in de centering groep?’, ‘In hoeverre zijn er aanpassingen van het standaard centeringprogramma nodig?’

Doel is om meer tools in handen te krijgen als begeleider om centering voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken, ongeacht de culturele achtergrond. Deelnemers van de intervisie zullen eigen ervaringen uitwisselen en worden begeleid door Anne Bedaux, verloskundige en centeringtrainer met veel ervaring met centering begeleiden voor Eritrese zwangeren en moeders.

Helaas, deze training zit al vol!