Tijdens de intervisie kun je met andere centeringprofessionals kijken naar de manier waarop je groepen begeleid. Wat gaat goed? Wat kan er beter en hoe doen anderen dat. Ook is de bijeenkomst hét moment om weer even stil te staan bij de Centering-principes. Welke essentiële- elementen zijn makkelijk toe te passen? En waar loop je tegen aan?

Werven van kwetsbare zwangeren en ouders
Bij elke intervisiebijeenkomst kun je ook zelf onderwerpen of thema’s aangeven die je graag behandeld wilt zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema ‘Kwetsbare zwangeren en ouders werven en behouden’. In deze intervisiebijeenkomst zullen we daar extra aandacht aan besteden indien daar behoefte aan is.

De Intervisiebijeenkomsten zijn Centering-breed. D.w.z. dat zij open staan voor deelnemers uit verschillende zorggebieden zoals jeugdgezondheidszorg, geboortezorg en diabeteszorg.

Wij stimuleren het om extra intervisiebijeenkomsten bij te wonen, ook na de 3 van het implementatietraject. Er worden steeds weer nieuwe werkvormen ontwikkeld en het blijft natuurlijk leuk om te sparren met andere Centering-professionals.

Helaas, deze training zit al vol!