Intervisies maken deel uit van het Implementatietraject CenteringZorg. In de (online)bijeenkomsten kun je kennis en ervaring met andere Centeringfacilitators delen en reflecteren op eigen kwaliteiten als centeringbegeleider. Ook is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Helaas, deze training zit al vol!