Speciaal voor co-begeleiders

In deze intervisie besteden we speciale aandacht aan de rol van de co-begeleider: waar loop jij tegenaan in de begeleiding, hoe is de interactie tussen de co- en de andere begeleider, wat is jouw specifieke inbreng etc. Uiteraard kunnen ook andere Centering-facilitators aan deze intervisie deelnemen en hun vragen/ervaringen inbrengen.

Intervisies maken deel uit van het Implementatietraject/verdiepingsmodule CenteringZorg. In de (online)bijeenkomsten kun je kennis en ervaring met andere Centeringfacilitators delen en reflecteren op eigen kwaliteiten als centeringbegeleider. Ook is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Voorafgaand aan de intervisie ontvang je een voorbereidende opdracht. Dit kost je ongeveer 30 minuten.

Helaas, deze training zit al vol!