Nieuwe werkvormen ontwikkelen

In deze intervisiebijeenkomst besteden we aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe werkvormen. Vragen als: Voor welk onderwerp wil je een nieuwe werkvorm maken? Waar moet je rekening mee houden? Wat heb je nodig voor een werkvorm? Hoe bedenk je een nieuwe werkvorm, etc. komen aan de orde.
Daarnaast is er uiteraard volop gelegenheid om zelf andere onderwerpen in te brengen uit jouw Centeringpraktijk.

Intervisies maken deel uit van het Implementatietraject/verdiepingsmodule CenteringZorg. In de (online)bijeenkomsten kun je kennis en ervaring met andere Centeringfacilitators delen en reflecteren op eigen kwaliteiten als centeringbegeleider. Ook is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Voorafgaand aan de intervisie ontvang je een voorbereidende opdracht. Dit kost je ongeveer 30 minuten.

Helaas, deze training zit al vol!