Dit is een bericht voor iedereen die ooit de tweedaagse training CenteringZorg (CeteringPregnancy/CenteringParenting) heeft gevolgd.

Allereerst ONTZETTEND VEEL DANK aan iedereen die de Monitor reeds heeft ingevuld! Dankzij uw medewerking aan onderzoek blijven we werken aan de onderbouwing van Centering.

We vragen IEDEREEN die ooit Centering getraind is de vragenlijst in te vullen, ook als u Centering nu niet meer aanbiedt of nog moet starten. Wel kan er per organisatie (bijvoorbeeld verloskundige praktijk of consultatiebureau) gezamenlijk 1 vragenlijst worden ingevuld.
Heel erg bedankt voor uw medewerking!

Naar de monitor

Met tarief in zicht is de monitor extra belangrijk

Nu er in 2024 een tarief komt voor CenteringZwangerschap is een goede meting NU belangrijk.

We weten dat er:

  • 216 verloskundigen praktijken,
  • 14 ziekenhuizen,
  • 37 JGZ locaties en
  • 61 kraamorganisaties getraind zijn.

Er hebben tot nu toe :

  • 142 verloskundigen praktijken,
  • 6 ziekenhuizen,
  • 27 JGZ locaties en
  • 7 kraamorganisaties de monitor ingevuld.

DUS EEN DRINGENDE LAATSTE OPROEP..heb je de monitor  nog niet ingevuld?  VUL DEZE DAN ZO SNEL MOGELIJK IN!

Het kan tot 1 juni, maar hoe eerder hoe beter. Het invullen van de monitor duurt ongeveer 15 minuten.

VIA DEZE LINK: https://survey.tno.nl/tiemfubjpf?l=nl

Waarom deze monitor?

Centering is een indicator voor goede zorg in het programma Kansrijke Start. Het is echter onduidelijk hoeveel organisaties Centering aanbieden en hoeveel cliënten Centering ontvangen. Ook is onduidelijk wat de eventuele belemmeringen en oplossingen zijn bij werving van cliënten afkomstig uit een kwetsbare populatie. En daarom deze Monitor CenteringZorg 2023.