Beide dragen bij aan de drie belangrijke pijlers van gezondheid: zelfstandigheid, ontwikkeling van kennis en groepsondersteuning. En daarnaast wordt bij CenteringZorg gewerkt met:

  • Interactieve leermethoden
  • Themasessies
  • Een handboek waarin cliënten worden gestimuleerd zelf doelen te stellen
  • Hierop leren reflecteren;
  • Actieve participatie bij de uitvoer van medische handelingen.

Door cliënten daadwerkelijk meer te betrekken bij het zorgproces wordt dit inzichtelijker voor ze en wordt kennis beter onthouden. Ook leggen deelnemers makkelijker een link met de effecten van veranderingen van leefstijl.