Om CenteringZorg echt te laten slagen is inzet nodig en de bereidheid om de eigen houding, overtuiging en gebruiken in de zorgverlening ter discussie te stellen en te evalueren. Dat geldt niet alleen voor die zorgverleners die groepen gaan draaien, maar ook voor ondersteunend personeel, managers en collega’s.

In het implementatietraject werken centering-professionals samen met de sleutelfiguren per locatie om tot een efficiënte en effectieve implementatie te komen.