Een zorgverlener/expert (bijvoorbeeld manueel therapeut of vadercoach) mag als tweede begeleider meedraaien in het begeleiden van de partners, indien hij/zij onder begeleiding werkt van een opgeleide Centering-begeleider én de partnermodule-training heeft gevolgd.