Voor het volgen van de CenteringZwangerschap training, de CenteringOuderschap training en intervisiebijeenkomsten worden onderstaande punten bijgeschreven in de verschillende kwaliteitsregisters (Accreditatie):

CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap training (2 dagen)
Verloskundigen:
12 punten cluster A (bij- en nascholing)

Kraamverzorgenden:
6 punten KCKZ

Jeugdverpleegkundigen:
11 punten

Intervisiebijeenkomsten CenteringZorg (3 uur, fysieke en online bijeenkomsten)

Verloskundigen: per intervisiebijeenkomst 3 punten in Cluster C (MIO)

Kraamverzorgenden:  3 uur/punten (KCKZ)