Voor het volgen van de CenteringZwangerschap training, de CenteringOuderschap training en intervisiebijeenkomsten worden onderstaande punten bijgeschreven in de verschillende kwaliteitsregisters (Accreditatie):

CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap training (2 dagen)
Verloskundigen:
8 punten cluster A (bij- en nascholing)
4 punten cluster C (MIO) voor de 2 daagse training

Kraamverzorgenden:
12 uur/punten KCKZ

Jeugdverpleegkundigen:
12 punten

Intervisiebijeenkomsten CenteringZorg (3 uur, fysieke en online bijeenkomsten)

Verloskundigen: per intervisiebijeenkomst 3 punten in Cluster C (MIO)

Kraamverzorgenden:  3 uur/punten (KCKZ)

Eéndaagse Partnermodule-training (1 dag)

Verloskundigen: 6,5 punten in Kwaliteitsregister KNOV