De kosten zitten voor een klein deel in de training en materialen. Belangrijker is de inzet van medewerkers en de extra tijd die het kost om deze manier van zorg te implementeren. Veel gemeenten zijn bereid om de invoering van CenteringOuderschap financieel te ondersteunen, vaak vanuit de Kansrijke Start-gelden. Trek voor de invoering zeker twee jaar uit. Kijk overigens niet alleen naar de kosten, maar altijd ook naar de opbrengsten. Wil je ervaringen van andere JGZ-organisaties horen, neem dan contact met ons op.